Huvudmeny

Intresseanmälan

Välkommen att göra en intresseanmälan för utbytesstudier inför hösten 2018

 

Uppgifterna i formuläret hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen

  • OBS: notera att intresseanmälan inte är komplett förrän du har skickat in personligt brev och betygsutdrag samt eventuella intyg för studentengagemang separat till din internationella koordinator. Betygsutdrag ska hämtas ut från Studentexpedition eller via ladok. Dokumenten ska skickas i pdf-format och ska namnges enligt principen namn_brev, namn_betygsutdrag samt namn_intyg (tex KalleKarlsson_brev.pdf).
  • Betygsutdrag ska vara på engelska och endast visa avklarade kurser (ej kursmoment).
  • Det personliga brevet ska skrivas på engelska, på maximalt en A4. Du ska beskriva dig själv och dina huvudsakliga motiv till utlandsstudier samt till dina val av land och lärosäte. Beskriv dessutom vad du har för förväntningar på utbytet, vad du vill lära dig av kulturen samt hur du har tänkt representera högskolan i landet.
  • Deadline för intresseanmälan är 15 februari inför kommande läsår. Om du är student på Textilhögskolan och ska resa ut våren 2018, är deadline för intresseanmälan 1 september.
  • Intresseanmälan är inte bindande

Gällande behörighetskrav och urvalskriterier (ska läsas innan anmälan)