Huvudmeny

Intresseanmälan

Välkommen att göra en intresseanmälan för utbytesstudier inför våren 2018

 

Formuläret är öppet för anmälan till och med 1 September 2017

Uppgifterna i formuläret hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen

  • OBS: notera att intresseanmälan inte är komplett förrän du har skickat in personligt brev och betygsutdrag separat till din internationella koordinator. Ett enkelt betygsutdrag ska hämtas ut från Studentcentrum eller Ladokportalen och skannas. Det personliga brevet ska skrivas på engelska.
    (Inskickade dokument ska namnges enligt principen personligt brev_namn respektive betygsutdrag_namn)
  • Deadline för intresseanmälan är 15 februari inför kommande läsår. Om du är student på Textilhögskolan och ska resa ut våren 2018, är deadline för intresseanmälan 1 september.
  • Intresseanmälan är inte bindande

Gällande urvalskriterier (ska läsas innan anmälan)

Studentuppgifter
Önskemål om studieperiod
Termin*

Önskemål om utbytesplats
Övrigt
Jag har läst igenom gällande urvalskriterier*
Jag har en funktionsnedsättning/läs- och skrivsvårigheter och är i behov av särskilt pedagogiskt stöd vid studier utomlands*