Huvudmeny

Intresseanmälan

Välkommen att göra en intresseanmälan för utbytesstudier

 

Intresseanmälan för utbytesstudier hösttermin 2018 är stängd.

Intresseanmälan för utbytesstudier vårtermin 2019 öppnar 10 april.

Uppgifterna i formuläret hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen

  • OBS: notera att intresseanmälan inte är komplett förrän du har skickat in personligt brev och betygsutdrag samt eventuella intyg för studentengagemang separat till din internationella koordinator. Betygsutdrag ska hämtas ut från Studentexpedition eller via ladok. Dokumenten ska skickas i pdf-format och ska namnges enligt principen namn_brev, namn_betygsutdrag samt namn_intyg (tex KalleKarlsson_brev.pdf).
  • Betygsutdrag ska vara på engelska och endast visa avklarade kurser (ej kursmoment).
  • Det personliga brevet ska skrivas på engelska, på maximalt en A4. Du ska beskriva dig själv och dina huvudsakliga motiv till utlandsstudier samt till dina val av land och lärosäte. Beskriv dessutom vad du har för förväntningar på utbytet, vad du vill lära dig av kulturen samt hur du har tänkt representera högskolan i landet.
  • Deadline för intresseanmälan är 15 februari för utbyte nästkommande hösttermin och 10 juni för utbyte nästkommande vårtermin. Formuläret för anmälan öppnar två månader före deadline.
  • Intresseanmälan är inte bindande.
  • Sena intresseanmälningar kan tas emot löpande i mån av tillgängliga utbytesplatser. Vid intresse, kontakta exchange@hb.se.

Gällande behörighetskrav och urvalskriterier (ska läsas innan anmälan)