Huvudmeny

Tack för din intresseanmälan

Under våren kommer utbytesplatserna för nästa läsår/termin att fördelas. Studenternas rangordnade önskemål tas i beaktande, vid fler sökande än utbytesplatser till ett lärosäte kommer ett urval att göras. Vid en urvalssituation kommer beslut att medföljas av en motivering.

OBS: notera att intresseanmälan inte är komplett förrän du har skickat in personligt brev och betygsutdrag separat till din internationella koordinator. Betygsutdrag ska hämtas ut från Studentcentrum och skannas. Det personliga brevet ska skrivas på engelska. Inskickade dokument ska namnges enligt principen namn_brev respektive namn_betygsutdrag.