Huvudmeny

Behörighet och urval

Behörighetskrav och urvalskriterier för sökande till utbytesstudier

Behörighetskrav

Student är behörig att ansöka om utlandsstudier om nedanstående krav uppfylls:

 • Att sökanden studerar aktivt på ett treårigt program som ger kandidatexamen eller läser master/magister-program på Högskolan i Borås.
 • Att utbildningsplanen för programmet medger utlandsstudier alternativt att studierektor fattar individuellt beslut om utbytesstudier
 • Att sökanden ligger i fas med sina studier i enlighet med utbildningsplanen alternativt har en individuell studieplan som tillåter utbytesstudier
 • Att sökande på kandidatnivå har avklarat minst 60 hp inom utbildningsprogrammet innan de åker på utbyte
 • Att sökande kan styrka sina språkkunskaper enligt mottagande lärosätes krav
 • Att utbytesstudierna genomförs på heltid under minst en termin
 • Att kurserna som studeras vid mottagande lärosäte huvudsakligen ska tillgodoräknas inom utbildningsprogrammet vid Högskolan i Borås

Observera att särskilda behörighetskrav kan förekomma inom vissa utbildningsprogram.

Urvalskriterier

Utbytesplatser kommer att fördelas utifrån studieresultat vid Högskolan i Borås inom aktuellt utbildningsprogram. Studieresultatet mäts med uppnådda poäng och betyg på kurser vid angivet ansökningsdatum. Ansökan kan inte kompletteras med ladokutdrag med senare datum än det som gäller för aktuell termin. Rangordning sker genom en sammanvägd uträkning enligt följande:

 • Antal avklarade högskolepoäng av antal möjliga högskolepoäng inom aktuellt utbildningsprogram. (max 1 poäng)
 • Antal VG (A-B, 4-5) utav antal möjliga VG (A-B, 4-5) inom aktuellt utbildningsprogram. (max 1 poäng)
 • Meritvärde ges till sökanden som engagerat sig inom studentkåren eller annan studentförening alternativ om studenten engagerat sig som mentor för en internationell student under minst en termin. Intyg krävs. (max 0,2 poäng)
 • Vid samma totalpoäng sker lottning av utbytesplatser.

Observera att Högskolan i Borås inte kan lämna någon garanti för antagning då mottagande lärosäte förbehåller sig rätten att avgöra vilka som antas.