Huvudmeny

Urvalskriterier

Högskolan i Borås översänder information till mottagande lärosäte om vilka studenter som nominerats för utbytesstudier vid lärosätet. Nominerade studenter ansöker därefter om utbytesstudier enligt de anvisningar som mottagande lärosäte har. Mottagande lärosäte beslutar om studenten skall antas för utbytesstudier.

För att på ett rättvist sätt kunna rangordna och göra urval vid flera behöriga sökande än tillgängliga platser krävs urvalskriterier som är tydliga för såväl personal som studenter.

För urvalet

 • Intresseanmälan inkommer senast vid fastslagen deadline. Sena intresseanmälningar tillgodoses i mån av tillgängliga platser.
 • Sökanden rangordnas enligt kriterier för urval vid fler behöriga sökanden än platser.
 • Att sökanden studerar på ett treårigt program som ger kandidatexamen eller läser master/magister-program på Högskolan i Borås. Påbyggnadsår alternativt kandidatår ger inte behörighet till utlandsstudier.
 • Att utbildningsplaneringen för programmet medger utlandsstudier.
 • Att sökanden ligger i fas med sina studier i enlighet med utbildningsplanen.
 • Att sökande skriver en skriftlig motivering på engelska med följande innehåll på maximalt en A4:
  • Vilka är dina huvudsakliga motiv till utlandsstudier?
  • Vilka förväntningar har du på utlandsstudier inom ett internationellt studerandeutbyte?
  • På vilket sätt är du motiverad att lära dig av destinationskulturen?
  • Hur kommer du att representera det svenska samhället och Högskolan i Borås?
  • Särskilda meriter. Detta kan t.ex. gälla språkkunskaper, aktivt deltagande i kårsektionsstyrelser, ämnesgrupper eller utbildningsråd eller förtroendevald post inom kåren eller högskolan, som studerandeombud eller liknande. Aktivitet skall styrkas av behörig person.
  • Att ansökan kompletteras med ett aktuellt ladokutdrag (hämtas på Studentcentrum).

Urval vid fler behöriga sökande än antal platser

Om det är fler sökanden än det finns platser kommer i första hand studieresultat vid Högskolan i Borås inom aktuellt utbildningsprogram att vara rangordnande. Studieresultatet mäts med uppnådda poäng och betyg på kurser vid angivet ansökningsdatum. Ansökan kan inte kompletteras med ladokutdrag med senare datum än det som gäller för aktuell termin.

I andra hand baseras urvalet på särskilda meriter alternativt intervjuer med sökanden.