Huvudmeny

PING PONG/Lärplattform

PING PONG är Högskolan i Borås gemensamma webbaserade lärplattform som används i de flesta av våra utbildningar.

När du registrerat dig på din kurs/utbildning och skapat ett studentkonto kan du logga in i PING PONG. Du använder samma användarnamn och lösenord som du har till ditt konto.

Logga in i PING PONG.

Kom igång med PING PONG

I rullgardinsmenyn "Aktiviteter", "Mina aktiviteter" hittar du alla kurser/aktiviteter som du har tillgång till. Klicka på aktivitetens namn för att komma åt utbildningsmaterialet som finns i PING PONG. Via denna länken hittar du studentmanualen som hjälper dig att komma igång med PING PONG!

Om du har frågor

om din kurs:

Vänd dig till ansvarig lärare med frågor som rör själva kursen.

om PING PONG:

Vänd dig till supporten pingpong@hb.se 

om tekniska problem:

Exempelvis om du får ett felmeddelande när du försöker komma till PING PONGs inloggningssida. Kontakta servicedesken på Campusservice och IT.

Har du glömt ditt lösenord, skapa ett nytt via selfservice.hb.se.

PING PONG Mobile

Med PING PONG Mobile når du PING PONG från mobila enheter med ditt vanliga PING PONG-konto.

Funktionalitet

  • PIM: Här visas dina senaste PIM-konversationer (PING PONG Instant Messages).
  • Aktuellt: Hit strömmas händelser som berör den inloggade användaren. Det kan röra sig om nya dokument som har lagts upp i dina kurser, nya informationsmeddelanden, PIM från dina vänner, nya inlägg i Diskutera o.s.v.
  • Dokument: Här listas de dokument du placerar under Mina dokument i PING PONG.
  • Information: Här visas meddelanden från PING PONGs startsideselement Information.
  • Aktiviteter: Här listas dina aktiviteter/kurser och du kan se varje aktivitets Dokument, Anslagstavla och Medlemmar.
  • Sök användare: Här kan du söka bland organisationens användare och lägga till personer till din kontaktlista eller skicka PIM till dem.

Laddas ner via AppStore eller GooglePlay.

Upphovsrätt

Att lägga ut material i PING PONG som är upphovsmässigt skyddat innebär en spridning och kräver samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Det gäller även när PING PONG genom lösenord begränsar tillgången till en grupp studenter. Detta innebär t ex att man inte får scanna in och via PING PONG sprida upphovsrättsligt skyddat material. Tillstånd krävs även för spridning i en liten grupp och om materialet ligger på lösenordsskyddade sidor. Mer info om upphovsrätt.

Elektroniska anslagstavlor

Den (lärare och studenter) som lagt ut material i PING PONG är den som är ytterst ansvarig för materialet och att det är acceptabelt. Exempel på material som avses här kan vara inlägg på diskussionsforum, dokument, bilder, chatt, fildelning. Vidare är sådant material att betrakta som allmänna handlingar och kan lämnas ut om någon begär det och det inte av någon anledning finns någon sekretessregel som hindrar. Kursansvarig lärare har enligt Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (extern länk) ansvar för att bevaka och vid behov ta bort material som anses oförenligt med upphovsrätt eller om det innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring. Därutöver har personal vid Högskolan i Borås rätt att ta bort sådana inlägg som strider mot regler för nyttjande av Högskolan i Borås datanätverk.