Huvudmeny

Studiedokumentation - LADOK

Ladok är ett datorbaserat studiedokumentationssystem. Högskolan är enligt lag skyldigt att hålla dokumentation över studenter i grundläggande utbildning och i forskarutbildning.

Vilka uppgifter finns i Ladok?

I Ladok lagras, förutom dina personuppgifter, uppgifter om grundläggande behörighet, antagning, kursregistreringar, resultat, avbrott i studier, utlandsstudier, forskning och examina.

Uppgifterna i Ladok gör det möjligt för dig som student att följa dina studier. Som student kan du själv se dina registreringar och resultat via Ladokportalen. Ladokuppgifterna om registreringar ligger till grund för CSN för utbetalning av studiemedel. Dessutom får SCB regelbundet Ladokuppgifter för nationell utbildningsstatistik.

Läs mer om grunder för studiedokumentation på ladok.se.