Huvudmeny

Studiedokumentation - LADOK

Ladok är ett datorbaserat system för studiedokumentation. Högskolan är enligt lag skyldig att hålla dokumentation över studenter som studerar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vilka uppgifter finns i Ladok?

I Ladok lagras, förutom dina personuppgifter, uppgifter om grundläggande behörighet, antagning, kursregistreringar, resultat, avbrott i studier, utlandsstudier och examina.

Uppgifterna i Ladok gör det möjligt för dig som student att följa dina studier. Du kan själv se dina registreringar och resultat via Ladokportalen. Uppgifterna om registrering ligger till grund för utbetalning av studiemedel från CSN. Dessutom får SCB regelbundet Ladokuppgifter för nationell utbildningsstatistik.

Läs mer om grunder för studiedokumentation på ladok.se.