Huvudmeny

Stipendier och fonder

Här hittar du aktuella stipendier för studenter.

Mer information och eventuella ansökningshandlingar finns på anslagstavlan i B-korridoren på Studentcentrum.

Är du intresserad av stipendier för studier och/eller praktik utomlands läs mer på hb.se/Student/Mina-studier/Utlandsstudier

Har du frågor om stipendier för studier/praktik utomlands kontakta våra internationella koordinatorer. Kontaktuppgifter hittar du på hb.se/Student/Mina-studier/Utlandsstudier/Kontakta-oss

Leta stipendier och fonder

Tips!

Gå gärna in på din hemkommuns webbplats och se om de har information om stipendier. Ofta är stipendierna knutna till var man bor eller var man är född. Det kan även vara värt att höra med bankerna på din hemort. De står ofta som förvaltare och kanske inte alltid marknadsför stipendierna på något annat sätt än genom ett anslag. 

Aktuella stipendier

Svenska förbundet för kvalitet

Svenska Förbundet för Kvalitet sektion för livsmedel- läkemedel och kemisk tekniska produkter delar ut ett stipendium för bästa examensarbete inom området kvalitet.
Mer information: sfk.se (extern länk)

Hvitfeldtska stiftelsen

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som har ett slutbetyg från förutvarande Göteborgs och bohus län, är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet, är mindre bemedlad och inger goda förhoppningar om framgångar i vetenskapliga studier.

Ansökan lämnas till studievägledningen på Studentcentrum, Högskolan i Borås.

Mer information: hvitfeldskastiftelsen.se (extern länk)

Hvitfeldtska stiftelsen

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid ovanstående universitet och högskolor. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.
Mer information och ansökningsblanketter finns på Stiftelsens hemsida

Mer information: hvitfeldtskastiftelsen.se. (extern länk)

Anders Walls stiftelse

Anders Walls Stiftelse lämnar till Svenska Handelskammaren
för Storbritannien varje år ett stipendium för att utbilda unga,
kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och
industri.Du som söker bör nyligen ha avslutat en ekonomisk utbildning, gärna med
inriktning på marknadsföring på högskola eller universitet. Stipendiesumman uppgår till 200.000 kronor och tillträde sker i juni.

Mer information:  www.scc.org.uk (extern länk)

Fulbrightstipendier för studier / forskning i USA efter svensk universitetsexamen

Fullbright Sweden delar årligen ut stipendier för forskning och studier vid universitet i USA på master, doktorand och forskarnivå.

Mer information: fulbright.se (extern länk)

Svenska Institutet

SI administrerar ett antal program inom utbildnings- och forskningsområdet. Programmen innehåller både individuella stipendier och möjligheter att söka stöd för institutionellt samarbete.

Mer information: si.se/stipendier (extern länk) 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer.

Stipendiaten skall: ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola, ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.

Mer information: interkult.swea.org (extern länk)

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom utdelande av stipendier åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjlighet till utbildning inom detta område vid utländsk läroanstalt.

Mer information: wallenberg.org (extern länk)

Sweden-Japan foundation

Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka stipendiet.

Mer information: swejap.a.se (extern länk)

Stiftelsen Curamus

Stiftelsen Curamus har som deländamål att hjälpa unga män och kvinnor i Sjuhäradsbygden att utveckla sina talanger inom ekonomi och handel.

Mer information: curamus.se (extern länk)

Tekoutbildningarnas stipendiefonder

Tekoutbildningarnas Stipendiefonder har till uppgift att främja svensk tekoutbildning och tekobranschens utveckling. Stipendier kan sökas av studerande eller medarbetare i tekoföretag som genomgår tekoutbildning på gymnasial-, eftergymnasial- eller högskolenivå. Även de som har avslutat sådan utbildning under de senaste två åren är berättigade att söka

Mer information: tekostipendier.se (extern länk)

Fackförbundet Unionen

När du uppdaterar ditt Unionen-medlemskap till yrkesverksamt efter examen kan du få tillbaka upp till 3 175 kr för litteraturkostnader under studietiden.

Mer information: unionen.se (extern länk)

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Jämställdhets- och mångfaldskommittén delar ut stipendier i syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet- och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv. Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.

Mer information: bao.se och finansforbundet.se.

Promisepriset

Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Mer information: promise.se. Kontakt angående stipendiet via e-post: info@promise.se

VANBRUUN

VANBRUUN AB delar årligen ut ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.

Mer information: vanbruun.com/se/stipendium

Saleduck

Saleduck lanserar stipendium och internship för unga talanger för att främja nästa generation av online marknadsförare.

Mer information: saleduck.se/stipendium (extern länk)

GreenMatch

GreenMatch delar ut ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet.

Mer information: greenmatch.se/greenmatch-stipendium (extern länk)

Spar-Stipendium

Spar-Stipendium söker tillsammans med european-funding-guide.eu Sveriges sparsammaste studenter.  Om du är en av de som lever snålt kan du genom att dela med dig av dina tricks på hur man bäst klarar sig med lite pengar och vinna ett rabattstipendium.

Mer information: rabattkalas.se/rabattstipendium (extern länk)

UTLANDSSTUDIER.SE

Stipendiet omfattar 10 000 kr för studier på valfritt universitet, college eller språkskola utomlands. Stipendiet ska sökas för heltidsstudier.

Mer information: utlandsstudier.se/artiklar/utlandsstudiestipendiet (extern länk)

ADECCOSTIPENDIET

Adeccostipendiet på 1000 kronor delas ut till tre studenter per månad. För att vara berättigad till stipendiet måste man vara studerande vid en studiemedelsberättigad utbildning. Stipendiaterna ansöker och tillkännages varje månad på adeccostipendiet.se.

Mer information: adeccostipendiet.se/ (extern länk)

DRIFTIGSTIPENDIET

Är du en driftig person som har mer energi och idéer än du kan får utlopp för som student? Då kan du söka Driftigstipendiet. Stipendiet kan vara en hjälp på vägen till dig som har drivkraften att förverkliga dina drömmar och visioner men saknar resurser som student. Driftigstipendiet delas ut till 3 stipendiater per termin á 21 000 SEK

Mer information: www.kampanjjakt.se/stipendium (extern länk)