Huvudmeny

Registrera dig 

Du måste registrera dig för att inte förlora din plats på det program eller de kurser du har blivit antagen till.

Om du inte registrerar dig innan sista registreringsdag kommer din plats att erbjudas till reservplacerad sökande.

1. Skapa ett Studentkonto

Skapa först ett studentkonto på Högskolan i Borås via konto.hb.se.

Som ny student kan du börja skapa konto den 3 januari 2017. Har du studerat på Högskolan i Borås tidigare men inte har en aktiv studentidentitet så återskapar du ditt konto igen.

Gå till konto.hb.se.

2. Registrera dig

När du skapat ditt studentkonto och fått användaruppgifter så registrerar du dig på fristående kurs eller kurs inom program i Ladokportalen. Registreringen är öppen 3-10 januari 2017.

Som programstudent registrerar du dig på terminens första kurs/kurser och blir därmed även registrerad på programmet. Övriga kurser som läses under våren 2017 har registreringsperiod senare under terminen.

Gå till Ladokportalen.

 

Antagen efter 10 januari

Om du antagen efter 10 januari så måste du registrera dig senast kl. 14:00 dagen efter du fått ditt besked via mail från Högskolan i Borås.

 

Behöver du hjälp?

Har du problem med inloggning i konto.hb.se så kan du skicka e-post till campusservice@hb.se eller problem med registrering kan du skicka e-post till registrera@hb.se.

För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen på studentexpeditionen@hb.se eller 033-435 45 50 vardagar 10:00-12:00.