Huvudmeny

2016-09-27 Nätverksstörningar den 6 oktober

Torsdagen den 6 oktober kommer högskolans internetanslutning med tillhörande nätverksutrustning att uppgraderas. Detta är en mycket stor uppgradering som under en kort period sker på alla lärosäten i landet vilket gör att den till stor del måste ske på dagtid.
SUNET har lagt uppdateringen här i Borås torsdagen den 6 oktober. Vi kommer att göra allt som går för att minimera störningar men under torsdagen kommer det bli kortare avbrott i främst internetanslutningen men även i vårt interna nätverk. Arbetet planeras att påbörjas kl. 13.00 och det kommer att fortgå under kvällen och natten. Mindre störningar kan förekomma även dagarna efter uppgraderingen.
Campusservice och IT
------------------
On thursday October 6th, the University's Internet Connection and related network equipment will undergo a major upgrade. This is scheduled by our operator Sunet and affects all higher education agencies in Sweden.
We will do everything possible to minimize disruption but during thursday October 6th there will be disruptions in both our Internet Connection as well as in our internal network.
Work is scheduled to start at 1300hrs and will continue throughout the evening and night. Minor disturbances may occur the following days after the upgrade.

Campus and IT services