Huvudmeny

Nättjänster

Högskolan i Borås erbjuder studenter, personal och besökare en trådlös Internetuppkoppling. Vi rekommenderar i första hand tjänsten Eduroam för studenter men det finns även möjlighet att använda tjänsten webbinloggning.

Eduroam som trådlöst nätverk/WIFI

När du vill ha tillgång till trådlöst nätverk/WIFI använder du nätverket Eduroam som finns tillgängligt i största delen av högskolans lokaler. Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet i hela världen och finns tillgängligt på många lärosäten.

Logga in

Som student loggar du in med [användarnamn]@hb.se på din laptop när du använder Eduroam - även när du besöker ett annat lärosäte. Om du vill använda tjänsten Eduroam för att koppla upp mobilen mot det trådlösa nätverket skall du logga in med [användarnamn]@mobil.hb.se.

För att ditt konto skall fungera med tjänsten måste ditt lösenord följa lösenordspolicyn; lösenordet måste vara mellan 8 och 12 tecken långt och inte innehålla tecknen å, ä eller ö.

När din enhet är ansluten till Eduroam sparas ditt användarnamn och lösenord utan du loggas in automatiskt nästa gång då Eduroam har täckning.

Eduroam på Win7/8

Inställningsfil för snabb åtkomst till Eduroam, ladda ner och kör, följ sedan instruktionerna.
Länk till installationsfil: HB Eduroam Setup.

Eduroam på Mac

Klicka på ikonen för trådlösa nätverk, välj Eduroam, ett inloggningsfönster skall nu visas, fyll i användarnamn@hb.se samt lösenord och klicka på ok/anslut. Är det första gången du kopplar upp kommer även ett certifikat behöva godkännas.

Eduroam på Linux

Konfiguration med hjälp av grafiskt verktyg i GNOME.

 • Välj nätverket Eduroam
 • Logga in i inloggningsrutan:
  • UserName: [användarnamn/signatur]@hb.se
  • Password: ditt lösenord (samma som på skolans datorer)
 • Första gången kommer en fråga om certifikat att visas. I denna ruta skal du kryssa i ”Varna inte igen” och välj sedan ”Ignorera”.

Generella inställningar

 • SSID (nätverksnamn): eduroam
 • Nätverksautentisering: WPA2
 • Datakryptering: AES
 • EAP-typ: PEAP
 • Autentisering: MSCHAP v2
 • Användarnamn: [användarnamn]@hb.se (t.ex. S012345@hb.se)
 • TCP/IP inställningar för kortet (inklusive DNS): DHCP

Webbinloggning

Webbinloggningen är föregångaren till Eduroam som trådlöst nät på högskolan. Studenter och anställda kan använda webbinloggningen, men nätet är primärt avsett för gäster numera.

Instruktion

 • Välj det trådlösa nätet HB (SSID)
 • Starta webbläsare (t.ex. Mozilla Firefox) och skriv valfri adress
 • Du kommer då till en inloggningssida, logga in med användarnamn och lösenord

Observera att kryptering skall vara avslagen och anslutningen skall vara inställd för Servertilldelad IP-adress och DNS. På vissa datorer måste det trådlösa nätverkskortet aktiveras, se datorns instruktion.