Huvudmeny

Stödsamtal och korttidsterapi

Bild på stenar som balanserar på varandra

Kuratorerna vid studenthälsan kan erbjuda stödsamtal och korttidsterapi.

Efter ett eller flera intervjutillfällen avgör vi tillsammans hur en sådan kontakt kan tänkas se ut. Kontakten sker regelbundet en gång i veckan och över en bestämd tidsperiod. 

Exempel på saker vi ofta talar med studenter i stödsamtal om är t.ex. oro, nedstämdhet, krisreaktioner, relationer mm. Har du önskemål om att få träffa kurator för att diskutera möjligheten till sådana samtal så hör av dig via e-post till kurator@hb.se.