Huvudmeny

Kontakta oss

Studieplanering för program och kurser

Här hittar du kontaktuppgifter till utbildningsadministratör/handläggare för de olika utbildningar vi erbjuder. Tänk på att skicka din fråga till den utbildningsadministratör/handläggare för det program du läser för snabbast möjliga hantering.

Akademin för textil, teknik och ekonomi 

 


Annitta Nielsen

Annitta Nielsen, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4680
Rumsnummer: U404
E-post: a1@hb.se

 

Arbetar med studieplanering för programmet:

 • Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode
 • Textilekonomutbildning
 • Magisterprogram i Textilt Management
 • Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring
 • Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Susann Evertsson

Susann Evertsson, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4099
Rumsnummer: L336
E-post: susann.evertsson@hb.se eller a1@hb.se

 

Arbetar med studieplanering för programmet:

 • Affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring och IT
 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomutbildningen

Monica Gotfredsen, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4667
Rumsnummer: L332
E-post: monica.gotfredsen@hb.se eller a1@hb.se
Arbetar med studieplanering för programmet:

 • Event Management

Maria Seiver

Maria Seiver, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4038
Rumsnummer: U403
E-post: a1@hb.se

 

Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Textildesign
 • Modedesign
 • Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign

Ingela Hellsten

Ingela Hellsten, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4663
Rumsnummer: L330
E-post: ingela.hellsten@hb.se eller a1@hb.se 

 

Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomutbildningen
 • Masterutbildning i management av digital handel
 • Magisterutbildning i företagsekonomi

Helny Malmborg

Helny Malmborg, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4581
Rumsnummer: U403
E-post: a1@hb.se

 

Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Designteknikerutbildning
 • Textil produktutveckling och entreprenörskap
 • Textilingenjörsutbildning
 • Magisterutbildning i textilteknik
 • Masterutbildning i textilteknik

Ingenjörsutbildningar,  kontakta programansvarig för ditt program.       


Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Maria Jonsson

Maria Jonsson, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4246
Rumsnummer: E731
E-post: a2@hb.se

 

Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Organisations- och personalutvecklare i samhället
 • Administratörprogrammet
 • Magisterprogrammet i arbetsvetenskap
 • Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

 

Maria Jonsson

Yvonne Samuelsson, utbildningsadministratör/internationell koordinator
Telefonnummer: 033-435 4784
Rumsnummer: E730
E-post: a2@hb.se

 

Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Sjuksköterskeutbildningen

Fredrik Ros

Fredrik Ros, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4302
Rumsnummer: E734
E-post: a2@hb.se


Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Barnmorskeutbildningen
 • Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö
 • Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesisjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård

Irene Lammassaari

Irene Lammassaari, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4753
Rumsnummer: E730A
E-post: a2@hb.se


Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Akademin för bibliotek, information,
pedagogik och IT

 

Petri granroth

Petri Granroth, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4115
Rumsnummer: L338
E-post: petri.granroth@hb.se

Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Dataekonomutbildningen
 • Systemvetarutbildningen
 • Systemarkitekturutbildningen
 • Magisterutbildning i informatik
 • Masterutbildning i informatik

Ewa Rolling

Ewa Rolling, utbildningsadministratör
Telefonnummer: 033-435 4501
Rumsnummer: A514
E-post: ewa.rolling@hb.se eller a3@hb.se

 

Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Förskollärarutbildning
 • Grundlärarutbildning
 • Ämneslärarutbildning
 • Lärarlyftet II
 • Fristående kurser inom pedagogik

Ewa Skelte

Ewa Skelte, utbildningshandläggare
Telefonnummer: 033-435 4057
Rumsnummer: C404
E-post: ewa.skelte@hb.se eller a3@hb.se


Arbetar med studieplanering för programmen:

 • Bibliotekarie (campus och distans)
 • Webbredaktör (campus och distans)
 • Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation
 • Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster
 • Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning