Huvudmeny

Hälsa

Drop-in-mottagning hos sjuksköterska

Hos sjuksköterskan kan du få hjälp med rådgivning i hälsofrågor, göra enklare hälsoundersökningar eller få hjälp med enklare sjukvårdande behandlingar. 

Tid: Måndag–torsdag, kl. 10:00–12:30
Plats: L538, Studenthälsan


Hjärtlungräddning

Vill du lära dig göra hjärtlungräddning, använda en hjärtstartare samt lära dig vad du bör göra om någon satt i halsen? Utbildningen tar ca 2 timmar. Efter kursen får du ett utbildningsintyg.

Tid: 11 december, kl. 14:00 - 16:00
Plats: H503
Anmälan: Anmälan senast 5 december. Vid frågor kontakta anna-lena.jingnas@hb.se


Mindfulness - föreläsning 

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att vara här och nu. Mindfulness kan beskrivas som motsatsen till att gå på autopilot och har visat sig ge flera positiva effekter. Genom att träna mindfulness kan vi t.ex. förbättra vår koncentrationsförmåga, bli bättre på att reglera våra känslor och minska vår stress. 

Under föreläsningen/workshopen får du en kort introduktion till vad mindfulness är och hur du kan komma igång. 

Tid: Ny föreläsningen planeras till vårterminen
Plats: 
Anmälan: Vid frågor kontakta  camilla.bostrom@hb.se 

Ansvarig: Camilla Boström, kurator Studenthälsan 


Introduktionskurs i mindfulness

Kursen består av tre tillfällen. Vid kurstillfällena ligger fokus på att vi gör olika mindfulnessövningar. Det finns också tid för samtal och reflektion. Mellan kurstillfällena övar deltagarna hemma en stund varje dag. Vi ser gärna att en deltar vid samtliga kurstillfällen. 

 
Anmälan: Det är ingen kurs planerad denna termin. Vid frågor och intresse kontakta  camilla.bostrom@hb.se.


Prokrastinering - sluta skjuta upp, börja jobba

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Föreläsning/workshop om uppskjutandebeteende hos studenter. Vi går igenom prokrastinering i studiemiljö - vad det är och hur vi kan göra annorlunda. Det kommer att finnas tid att fundera över sin egen situation. 

Tid: Ny föreläsning planeras till vårterminen
Plats: A315
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta  camilla.bostrom@hb.se 

Ansvariga: Camilla Boström, kurator och Helene Nilsson. kurator Studenthälsan


Rökavvänjning

Vet du om att rökning ökar stress, ångest och sömnproblem? Det kan även vara lättare att få jobb om du är rökfri. Vill du få hjälp att sluta?
Anmäl dig till en rökavvänjningskurs, vi träffas vid 3 tillfällen. 

Tid: Start när minst 6 st anmälda. 
Anmälan: Intresseanmälan - kontakta anna-lena.jingnas@hb.se


Sömnskola

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Vi kommer bl.a. att ta upp sömnens olika faser, vad som händer i kroppen när vi sover och vad man kan göra själv för att förbättra sin sömn.

Tid: 13 november, kl.15:15 - 16:00
Plats: A315
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta anna-lena.jingnas@hb.se

Ansvarig: Anna-Lena Jingnäs, sjuksköterska, Studenthälsan


Våga tala-föreläsning

Ingår i serien Måndagsföreläsningar på temat hållbar student.
Föreläsning om talängslan hos studenter.  Under föreläsningen får du information om studenthälsans kommande Våga Tala kurs och en del teori kring talängslan. Det är inga praktiska övningar under föreläsningen. 

Tid: Ny föreläsning planeras till vårterminen
Plats:
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Vid frågor kontakta  camilla.bostrom@hb.se 

Ansvariga: Camilla Boström, kurator och Helene Nilsson. kurator Studenthälsan


Våga tala-helgkurs

Tycker du att du har så svårt att tala inför grupp att det hindrar dig i dina studier eller i din vardag? Kursen vänder sig till dig som har talängslan och i en liten grupp vill träna dig på att framträda och våga yttra dig i olika gruppsammanhang. Fokus under kursen är praktiska övningar där vi arbetar med att möta ängslan och oro. Det är ingen kurs i retorik eller presentationsteknik.

Vi vill att du som anmäler dig till helgkursen har varit på föreläsningen om Våga tala.

Tid: Ny kurs planeras till vårterminen.
Plats: Meddelas senare
Anmälan: Vid frågor kontakta 
 camilla.bostrom@hb.se

Kursansvariga: Camilla Boström, kurator och Helene Nilsson. kurator Studenthälsan