Huvudmeny
Exteriör av Textilhögskolan

2017-03-06 08:30

Transparens – ett måste för textil- och modebranschen


Transparens kring hållbarhetsfrågor är temat på den internationella konferensen Transparency: The Must-have Driver for Change på Textilhögskolan den 6 april. Ökade konsumentkrav, önskemål om samsyn inom textil- och modebranschen och kommande regler inom EU gör att det är bråttom.

Men vad menas med att sträva efter transparens? Betyder transparens samma för alla? Vilka förväntningar ska branschen leva upp till? Och hur kan konsumenterna engageras i dessa frågor? Inom textil- och modebranschen, och framförallt inom den internationella branschorganisationen Sustainable Apparel Coalition(SAC) talar man om transparens i form av det mätbara – om utvärderingar, om förbättringsåtgärder, indexerade kriterier och poäng av allt som får konsekvenser, både socialt och miljömässigt, genom hela värdekedjan från produktion till konsument.

Inom både branschen och akademin är man överens om att transparens är en nödvändig drivkraft för förändring, samtidigt som efterfrågan av mer samspelt, jämförbar och pålitlig hållbarhetsinformation ökar från både branschen och konsumenterna.

Branschen vill enas

Simonetta CarbonaroSimonetta Carbonaro, professor i konsumentpsykologi, humanistisk marknadsföring och hållbarhetsdriven affärsdesign vid Textilhögskolan och en av projektledarna för konferensen, förklarar varför det är viktigt att engagera sig:

– Saker och ting förändras mycket snabbt när det gäller definitionen av den miljömässiga och sociala standard som vi alla måste anpassa oss till, säger hon.

De europeiska myndigheterna arbetar just nu på flera nya direktiv som mycket snart kommer att leda till gällande regler.

– Branschen vill gärna enas om ett gemensamt globalt, jämförbart index som gör det möjligt för företag att använda hållbarhetsaktiviteter som en konkurrensfördel. Och konsumenterna vill också ha enkla och pålitliga verktyg som ger dem möjlighet att göra medvetna val, förklarar hon.

Samtidigt skyndar icke-statliga organisationer på denna process genom att göra konsumenterna medvetna genom tankeväckande kampanjer kring den exploatering av arbetskraft och miljöutarmning som fortfarande sker inom textilindustrin genom hela värdekedjan.

– Under den närmaste tiden kommer spelreglerna att bestämmas. Då är det bättre att vara en drivande part inför den stora förändringen, i stället för att i efterhand behöva anpassa sig till den. Konferensen är en chans för intressenter att få förstahandsinformation om vad som är på gång kring nya regelverk och få möjlighet att lyfta fram sina åsikter.

Konferensen anordnas av Textilhögskolan, Högskolan i Borås, och branschorganisationen Sustainable Apparel Coalition, SAC, i samarbete med the Design of Prosperity Initiative och Marketplace Borås och vänder sig till alla som är intresserade av frågor kring hållbarhet och transparens inom textil- och modebranschen.

Medverkande under konferensen

Bruno Pieters, grundare av Honest By, det enda företaget i världen som fullt ut har en transparent verksamhet, deltar som huvudtalare.

Simonetta Carbonaro, professor, projektledare för konferensen tillsammans med Jonas Larsson, universitetslektor, vid Textilhögskolan, kommer att leda ett samtal med huvudtalaren Bruno Pieters. Därefter kommer hon att tillsammans med Sofie Schop från SAC leda en paneldiskussion där bland andra Hendrik Aplen, Sustainability Business Expert på H&M, Sigrid Barnekow, programchef för MISTRA Future Fashion, Sandy Black, professor vid Center for Sustainable Fashion, London College of Fashion, Sarah Ditty , policyansvarig för Fashion Revolution, samt ytterligare internationella intressenter och beslutsfattare kommer att medverka.

Läs mer

Läs mer om konferensen (på engelska)

Sustainable Apparel Coalition, SAC, är en branschorganisation vars medlemmar står för närmare 40 procent av all försäljning av kläder och skor i hela världen. SAC har utvecklat det så kallade HIGG Index, ett holistiskt självvärderingsverktyg för att mäta social och miljömässig påverkan på alla nivåer i värdekedjan.

Läs mer om SAC (på engelska)

Text: Solveig Klug
Porträttfoto: Ilvio Gallo, Henrik Bengtsson