Huvudmeny
Clare Johnston

2017-03-17 08:00

Framstående insatser hedras – första hedersdoktorn utsedd


Clare Johnston utses till högskolans första hedersdoktor. Hon promoveras till konstnärlig hedersdoktor i textil och mode vid Högskolan i Borås i samband med årets professorsinstallation och doktorspromotion den 5 maj.

– Det är oerhört hedrande och överraskande att bli utnämnd till hedersdoktor vid Högskolan i Borås. Även om jag har arbetat i textilindustrin och med textila utbildningar i över 40 år känner jag att det fortfarande finns mycket att lära inom detta omfattande, ständigt föränderliga och utvecklande ämne som påverkar så många områden av vårt liv, från vaggan till graven. Det är ett privilegium att få verka inom ett spännande fält där jag tillsammans med medarbetare och studenter vid Textilhögskolan får arbeta med vår gemensamma passion och entusiasm för textil, säger Clare Johnston.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet.

Clare Johnston har under många år arbetat som textildesigner, och är professor emeritus och senior research fellow vid Royal College of Art i London samt gästprofessor vid Högskolan i Borås. Hon är också aktiv inom det av Högskolan i Borås initierade nätverket ArcInTex, där hon är viktig för utvecklingen av högskolans internationella närvaro inom textildesignområdet.

En hedersdoktor är en person som betytt och betyder mycket för högskolans utveckling. Det är till följd av examensrättigheter på forskarnivå, som högskolan genom hedersdoktorat kan uppmärksamma personer som är viktiga för högskolan.

– Det är mycket glädjande att vår första hedersdoktor Clare Johnston har valt att acceptera utnämningen och mottagandet av doktorshatten, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

– Att utse Clare Johnston till konstnärlig hedersdoktor inom området textil och mode är ett tecken på hur mycket högskolan uppskattar den roll hon spelat, och spelar, i högskolans internationalisering inom det konstnärliga området, säger Hanna Landin, ordförande i Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning.

Läs mer

Högskolan i Borås professorsinstallation och doktorspromotion äger rum den 5 maj 2017. Läs mer om högtiden.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén