Huvudmeny
Ulla Cyrus Zetterström

2017-06-02 16:31

Ulla Cyrus Zetterström har avlidit


Ulla Cyrus Zetterström ansågs vara en av sin tids främsta expert på handvävning, hon var en av tre föreståndare för handvävaravdelningen på Textilinstitutet, nuvarande Textilhögskolan, mellan 1945-1976. Ulla avled den 18 maj 2017.

Ulla Cyrus Zetterström ansågs vara en av sin tids främsta experter på handvävning. Hon lämnade Stockholm och kom till Borås 32 år gammal för att ta över ansvaret för Väfskolan i Borås. Hon skrev flera läroböcker och konstruerade till och med en egen vävstol, som fick namnet Cyrusvävstolen.

Ulla Cyrus Zetterström trivdes i Sjuhäradsbygden, där hon kunde väva fritt och göra stora bildvävnader. Hon såg också att hantverksskickligheten var mycket större bland folket i Västergötland än i Stockholm.

1976 valde Ulla Cyrus Zetterström att gå i pension. Men innan hon slutade fick hon vara med och välja ut sin efterträdare Christina Rinaldo, som också blev en god vän. Ulla Cyrus Zetterström kom tillbaka flera gånger efter pensioneringen för att föreläsa för studenterna på Väfskolan.

Ulla Cyrus Zetterström utnämndes också till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola.

Källa: Boken Kunskapens trådar av Annie Andreasson.

Foto: Lars-Åke Gren, Borås Tidning