Huvudmeny

2017-06-07 08:57

En högtidlig examensdag


Textilhögskolans examensavslutning hölls högtidligt i Caroli kyrka den 2 juni. Kyrkan var fullsatt av studenter, lärare, familj och bekanta.

Årets examenshögtid för Textilhögskolan hölls i en fullsatt Caroli kyrka, och leddes av Susanne Edström, internationell koordinator vid Textilhögskolan. Förutom sång från Anna Ahnvik, blev det tal till studenterna från rektor Björn Brorström, Hanna Landin och Stig Nilsson, båda lärare vid Textilhögskolan och Ellen Almestål, ordförande i studentkåren.

Kyrkan fylldes av familj och vänner som ville fira tillsammans med studenterna. Varje år delar Tekoutbildningarnas Stipendiefonder ut stipendier till studenter på Textilhögskolan. Under högtiden var det ordförande Arne Rundgren som överräckte stipendierna.

När högtiden var slut fortsatte det med kaffe och bakelse i Textile Fashion Center.

Stipendiater

Årets stipendiater av Tekoutbildningarnas Stipendiefonder representeras av många förmågor som alla har förutsättningar att bidra till den svenska tekobranschens utveckling och konkurrenskraft – i linje med fondernas ändamål. Mottagarna är enskilda studenter, olikautbildningar samt personal.

Samtliga stipendiater:

Agata Clechomska

Alva Johansson Tekoutbildningarnas Stipendiefonder
Tekoutbildningarnas Stipendiefonder är samlingsnamnet för följande stiftelser: Robert A:son Byttners stipendiefond, Västra Sveriges Tekoförenings stipendiefond och Svenska Textiltekniska Riksförbundets stipendiestiftelse. Tekoutbildningarnas Stipendiefonder främjar studier på olika nivåer inom textil- och konfektion. Stiftelserna vänder sig till studerande som genomför tekoutbildning på gymnasie-, eftergymnasial eller högskolenivå. Även lärare, forska-studerande och medarbetare i tekoföretag har möjlighet att söka stipendier. Ansökan görs digitalt på stipendie-fondernas webbsida där utförliga anvisningar finns. Ansökningstiden är 1 februari – 31 mars. Läs mer här (extern länk).

Andrea Djurle                               

Maria Thorsch  

Camilla Arnbert  

Jeanet Roerholt  

Joel Prehn Andersson

Lolita van Praag

Maike Schultz

Josefine Hjälm

Matilda Envall  

Tove Berner-Wik  

Bettina Blomstedt                

Ellen Holm

Anne Krogh Tolstrup   

Caroline Ingeholm           

Caroline Moell   

Emelie Jansson  

Hanna Boström                                    

Irma Skjöth Hedlund

Nathali Elfström

Louise Christiansson                

Anna Vasell  

Julia Ronkainen  

Carolina Edfeldt  

Rebecca Dahl  

Kajsa Willumsen

Kristin Brandenberg

Olle Holmudd                                                

Ellinor Niit

Nina Hernandez

Ellen Högberg

Läs mer

Läs om Exit17, Textilhögskolans examensutställning.

Text och foto: Annie Klasén