Huvudmeny

Andreas Eklöf

Andreas Eklöf

Expression of tape

Detta arbete undersöker hur action fashion kan användas som en metod för att utveckla alternativa uttryck inom funktionskläder. ’Tejp-tekniker’ är mitt sätt att arbeta med action fashion för att uppnå ett mer omedelbart sätt att skapa funktionskläder. Resultatet visar möjligheterna att utveckla alternativa arbetsmetoder inom funktionskläder i förhållande till de traditionella uttryck och tekniker som används inom dagens outdoor industri.

Andreas Eklöf
ae.eklof@hotmail.com