Huvudmeny

Ina Hjelte

Ina Hjelte

i.weave

En kollektion baserad på relationen mellan det två-dimensionella och det tre-dimensionella, minimerad på skärningar och sömmar. Plaggen formas genom snitt och lager av material,”interweaving” och tar ej hänsyn till insida eller utsida. Material kan istället mötas, överlappa och konstruera plagg på alternativa sätt. Detta arbete utforskar alternativa metoder inom drapering för att demonstrera hur den kreativa processen och uttryck kopplas samman.

inahjelte@gmail.com