Huvudmeny

Johan Nordberg

Johan Nordberg

The act of molding

Det här arbetet ifrågasätter grundläggande strukturer genom att föreslå en alternativ konstruktionsprincip i tillverkningen av kläder. Eftersom standarder inom industrin idag definierar och begränsar designverksamhet till ett fåtal tekniker, syftar arbetet till att experimentellt undersöka den uttrycksmässiga potentialen i formpressning som en alternativ teknik.

Från ett konceptuellt perspektiv examineras ett antal experiment genom en process som fokuserar på jersey material i relation till en mix av pigment och lim, i sökandet efter alternativa uttryck och ett progressivt förhållningssätt till klädproduktion.

info@johannordberg.se