Huvudmeny

Nilla Berko

Nilla Berko

Transformative Space

Arbetet tar avstamp i mötet mellan textil och arkitektur. Genom materialisering av textil utforskas uppfattningen av rum samt relationen mellan individ och arkitektur. Den textila installationen föreslår en intervention i den befintliga miljön. Genom dess tvetydiga och föränderliga karaktär bjuds människor in till att utforma nya tolkningar av plats. En temporär form av arkitektur där betraktaren involveras i skapandet av rum.

nilla.berko@gmail.com