Huvudmeny

Riikka Talman

Riikka Talman

Transient impressions

Transient impressions utforskar nedbrytande och föränderliga egenskaper i textilier. Hållbarhet och människors förhållande till textilier diskuteras genom nedbrytnings- och förändringsprocesser i textila material. Materialens olika livslängder används för att diskutera nya synvinklar på hållbar utveckling i textildesign. Som resultat skapas nya textila uttryck. Projektet föreslår ett nytt sätt att arbeta med textila material, där uttrycken är formgivna för att förändra sig över olika tidsspann.

riikka.talman@gmail.com