Huvudmeny

Felix Roll

Felix Roll

Detta arbete är baserat på frågan om hur vi kan använda oss av kroppen när vi designar, och hur den kan användas som ett aktivt redskap för att undersöka och utveckla formuttryck inom mode. För denna undersökning har rörelse valts som grundläggande element i processen.

Genom studerande av den mänskliga kroppen i rörelse utifrån video och foto genereras form som översätts till konkreta objekt och därefter återintroduceras till grundplagg. 

felix.oskar.roll@gmail.com