Huvudmeny
Ellen Dynebrink

Ellen Dynebrink

Ellen Dynebrink

Self control

Jag har undersökt mötet mellan kontroll, tidsåtgång och material i en textil hantverksmetod med utgångspunkt i en feministisk diskurs. Jag ser kontroll som något som exkluderar, censurerar och begränsar möjliga uttryck inom textilt hantverk på samma sätt som kvinnokroppen kontrolleras i ett patriarkat. Metoden har gått ut på att aktivt bryta mot föreställningar om hur hantverket ska utföras. För att visualisera min normkritik presenterar jag resultatet i form av en bordsduk.

edynebrink@gmail.com