Huvudmeny
Ellinor Eliasson

Ellinor Eliasson

Ellinor Eliasson

What you see - isn’t always what you get

Mitt examensarbete är en material- och mönsterundersökning där jag utforskar hur jag med hjälp av dem termokroma färgernas egenskaper i kombination med andra trycktekniker som folie- och flocktryck kan skapa textila mönster.

Arbetet utgår ifrån temat illusion, som är ett tema som jag anser lämpar sig väl för dem termokroma färgernas egenskap att kunna ändra färg. Jag undersöker hur jag kan designa textila mönster där vissa delar förändras och på så sätt skapa illusion.

ellinor.eliasson@yahoo.se