Huvudmeny
Therese Gidlöf

Therese Amus Gidlöf

Therese Amus Gidlöf

Within the same thread

Med tråden kan man skapa strukturer om den kombineras med många, hålrum om de separeras, former om de stärks. Den stärkta formen kan skapas genom val av hur trådarna korsas eller genom att tillföra ett annat material som kan hjälpa till. Istället för att bara addera ett annat material kan man låta dem samarbeta. Detta genom att skapa ett strukturellt informerat material, med såväl tekniska som estetiska värden.

therese.amusgidlof@gmail.com