Snabbnavigation:

EXIT 14

Masterstudenterna


Utställning till Göteborg

Utställning till Göteborg


Masterstudenterna i textil visar sin utställning på Rum26 i Göteborg 6-8 juni.

Master Mode/Textil

 

Modedesign

 

Med mode avser vi på Textilhögskolan ordet i dess vidaste mening, vilket lämnar utrymme för en närmast oändlig mängd perspektiv. Och så måste det få vara, eftersom dagens unga designer ställs inför utmaningen att arbeta i en bransch som måste förändras och anta ett mer hållbart förhållningssätt till kläder och andra moderelaterade produkter. Därför sätter jag mitt hopp till att ni, årets avgångsstudenter, går vidare till att utmana branschen på samma sätt som ni utmanat, och därigenom utvecklat, er egen utbildning. 

Clemens Thornquist, professor i modedesign

 

Textildesign

 

Studierna inom masterprogrammet är inriktade på vidareutveckling och fördjupning av färdigheter som textildesigner med avseende på konstnärlig, teknisk, teoretisk och reflekterande förmåga. Detta grundläggs genom att flytta fokus från det enskilda projektet till ett designprogram som kan peka ut en ideologisk riktning eller mer konkret, introducera nya möjligheter för material och/eller teknik.

Under EXIT-utställningen presenteras bland annat förändringsprocesser i textila material, syngliggörandet av statisk elektricitet genom mänsklig interaktion och textilier som visualiserar kroppens rörelse. Alla med syftet att väcka diskussion. 

Margareta Zetterblom, lektor i textildesign