Huvudmeny

Anna Jonsson

Mellanrum är formen eller utrymmet som finns mellan materia. Men mellanrummet behöver inte vara tomt. Istället kan det vara just mellanrummet som ger utrymmet för liv. Så är det i detta fall. Det är mellanrummet som gör korallrevet till ett av världens mest artrika ekosystem.

Jag vill med detta arbete uppmärksamma korallreven och problematiken med att de håller på att förstöras av klimatförändringar.

Min produkt är en ”container för liv”. Mellanrummen är alla de håligheter som bildas i ett korallrev. Världens korallrev är idag boplats för 25 % av allt marint liv. I ett korallrev finns uppemot 3000 arter. Korallreven håller just nu på att förstöras av växthuseffekten. Mitt korallrev borde innehålla levande alger och djur men det blir allt vanligare att de inte gör det. Jag har gjort korallerna ur minnet och ur fantasin.

Bild på virkade konstverk Bild på virkade konstverk