Huvudmeny

Linnea Eketrä

Ordet mellanrum kan ibland ha en lite negativ klang runt sig, som att det inte är lika betydande som de andra sakerna runtomkring. Det är ju trots allt mellanrummet, tillfälligheter som skapar dom vi är och dom vi blivit. Vi minns ofta bara små fragment av en händelse, ett mellanrum av något som varit.

Vad är det som gör att vi hamnar på ett visst ställe hos en viss familj? Hur mycket formar vår födelsestad oss? Dom små mellanrum som inträffar i ens liv, som kan verka obetydliga i början, är dom som är mest bidragande till den vi är idag. I mitt fall har jag valt att fokusera på staden Göteborg och hur den har påverkat mig. Jag har mest fokuserat på bilder från hamnen, då den format staden mycket.

Bild på konstverk Bild på konstverk