Huvudmeny

Micaela Angerheim

Mellanrumsformer som tex.ett tomrum eller en bakgrund är något som intresserat mig. Därför ville jag använda mig av en teknik där jag kunde skapa berättande mellanrumsformer i mönstret. Jag ville också få in andra sätt att se på mellanrum som fysiska och psykiska mellanrum i en relation och mellanrum i tiden.

Kuvertet står för ett mellanrum i tid, ett fysiskt mellanrum i världen och ett mellanrum i en relation. Jag har valt att arbeta med ett kuvert för att också kunna visualisera mellanrum i mönstret i virkningen och som tomrummet inuit kuvertet. Kuvertet är också som en container som fraktar något, som ett brev, fotografier eller minnen.

Mina två ledord under arbetet var tid och tradition. Virkningen och mönstret ”mormorsrutan” ska ge känslan av traditionellt hantverk och äldre generationer, och kuvertet visualiserar traditionen att brevväxla. Ledordet tid grundar sig i att olika generationer är centrala i mitt projekt. Tid är också ett mellanrum, ett avstånd. Utifrån det kom iden att skapa brevet till mig själv i framtiden. De olika rutorna och mönstren i virkningen står för kontraster och olika delar i livet och i tiden. Vissa är täta, andra glesa. Några runda, några kantiga.

Bild på virkade konstverk Bild på virkade konstverk Bild på virkade konstverk