Huvudmeny

Anmälan till Modedesignutbildningen

Hur du anmäler dig

 1. Anmäl dig via antagning.se (extern länk) till utbildningen senast 18 april 2017. Anmälan öppnar 2 februari 2017.
 2. Ansökningsportfolio ska vara högskolan tillhanda senast 18 april 2017. Ansökningsuppgiften släpps på Textilhögskolans öppet hus den 28 januari 2017. Den 30 januari går det att ladda ner ansökningsuppgiften nedan.

  Ansökningsportfolion ska skickas till: 
  Högskolan i Borås
  Antagningen
  501 90 Borås

  Portfolion kan också lämnas in på Studentexpeditionen under deras öppettider, senast 18 april 2017.
 3. Vi behöver få eventuella kompletterande dokument (extern länk) senast 19 maj. Antingen laddar du upp dem här eller skickar dem till:
  Antagningsservice
  FE 20101
  839 87 Östersund 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För särskild behörighet till utbildningen som leder till en konstnärlig kandidatexamen krävs: (i) konstnärlig förmåga att på ett uttrycksfullt sätt utveckla, gestalta, illustrera och realisera idéer i kläder och andra bärbara element, (ii) teknisk förmåga i mönsterkonstruktion och sömnad för att konstruera grundläggande plaggtyper, (iii) viss kritisk-teoretisk förmåga i mode- och designområdet.

Ansökningsportfolio

På modedesignutbildningen läggs stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).En ansökan till utbildningsprogrammet sker genom styrkta formella meriter samt inskickad ansökningsportfolios innehåll. 

Ansökningsuppgiften 2017 (pdf).

CV

I ditt CV beskriver du vilka utbildningar, kurser, arbeten, praktik, projekt du har genomfört och övriga erfarenheter som visar din kompetens. Följ denna mall

Urval och provdag

Urvalet görs bland dem som bedömts som behöriga genom ansökningsportfolion och därefter rankats högst i den samlade bedömningen av därigenom visade förmågor. Ett urval av behöriga sökande kallas till provdag och intervju vid Textilhögskolan, varefter det slutliga urvalet görs.

Först görs en samlad bedömning av ansökningsportfolion med arbetsprover samt övriga merithandlingar. Behöriga rangordnas efter konstnärlig och teknisk förmåga samt övriga kvalifikationer och meriter som exempelvis arbete inom design och konst.

Därefter kallas ett antal sökande till intervju och provdag vid Textilhögskolan. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor. Under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer och övriga meriter, samt att det kritisk-teoretiska förhållningssättet inom textil- och designområdet prövas. Därefter görs avslutande rangordning.

Kallelse till provdagar

Du som kallas till provdag vid Textilhögskolan får meddelande per e-post om att kallelsen finns på dina sidor på www.antagning.se. Kallelsen till provdag skickas preliminärt den 3 maj 2017. Provdagen äger preliminärt rum 23-24 maj 2017. Om du inte blir kallad till provdag kommer du att få besked om detta.

Besked om antagning och svarskrav

Antagningsresultatet publiceras på antagning.se under v. 22.

I antagningsbeskedet framgår det om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Hämtning/Retur av portfolio

Du som har fått besked att du inte är antagen eller inte blivit reserv 1-15 kan personligen hämta din portfolio 29-30 juni kl. 9:30-12:00 hos Textilhögskolans administration plan 4, Skaraborgsvägen 3. Om du inte hämtar portfolion sänds den i retur mot postförskott (ca 150 kr) under augusti. Portfolios som kommit i retur till högskolan kan utlösas mot en avgift. Portfolios som inte är hämtade före 30 september gallras. 

Om du antagits till utbildningen eller blivit reservplacerad tom plats 15 återfår du din portfolio tidigast i samband med terminsstart. 

Viktiga datum

 • 27 januari 2017: Anmälan öppnar på antagning.se
 • 30 januari 2017: Ansökningsuppgiften släpps på webben. 
 • 18 april 2017: Sista anmälningsdag och sista dag som ansökningsportfolio inklusive CV ska vara högskolan tillhanda. 
 • 23-24 maj 2017: Provdag och intervjuer
 • v.22 2017: Antagningsbesked

Studiemedel

Önskar du studiemedel kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN): csn.se (extern länk)

Information

 • För frågor om utbildningen eller om ansökningsportfolion, kontakta utbildningsledare Erika Blomgren.
 • Har du frågor om anmälningsförfarandet, kontakta antagningen

Terminstider:

HT17: 2017-08-28 - 2018-01-14
VT18: 2018-01-15 - 2018-06-03