Huvudmeny

Anmälan till Textildesignutbildningen

 1. Anmäl dig via antagning.se (extern länk) till utbildningen senast 18 april 2017. Anmälan öppnar 2 februari 2017.
 2. Ansökningsportfolio ska vara högskolan tillhanda senast 18 april 2017. Ansökningsuppgiften släpps på Textilhögskolans öppet hus den 28 januari 2017. Den 30 januari 2017 går det att ladda ner den (se nedan).

  Ansökningsportfolion ska skickas till: 
  Högskolan i Borås
  Antagningen
  501 90 Borås

  Portfolios kan också lämnas in på Studentexpeditionen under deras öppettider, senast 18 april 2017.
 3. Vi behöver få eventuella kompletterande dokument  (extern länk) senast 19 maj. De laddar du upp här (extern länk).

Ansökningsportfolio

På Textildesignutbildningen läggs vidare stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).

Ansökningsuppgiften 2017 (pdf).

CV

I ditt CV beskriver du vilka utbildningar, kurser, arbeten, praktik, projekt du har genomfört och övriga erfarenheter som visar din kompetens. Följ denna mall

Urval och provdag

Urvalet görs bland dem som bedömts som behöriga genom ansökningsportfolion och därefter rankats högst i den samlade bedömningen av därigenom visade förmågor. Ett urval av behöriga sökande kallas till provdag och intervju vid Textilhögskolan, varefter det slutliga urvalet görs.

Först görs en samlad bedömning av ansökningsportfolion med arbetsprover samt övriga merithandlingar. Behöriga rangordnas efter konstnärlig och teknisk förmåga samt övriga kvalifikationer och meriter som exempelvis arbete inom design och konst.

Därefter kallas ett antal sökande till intervju och provdag vid Textilhögskolan. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor. Under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer och övriga meriter, samt att det kritisk-teoretiska förhållningssättet inom textil- och designområdet prövas. Därefter görs avslutande rangordning.

Kallelse till provdag

Du som kallas till provdag vid Textilhögskolan får meddelande per e-post om att kallelsen finns på dina sidor på www.antagning.se. Kallelsen till provdag skickas preliminärt den 28 april 2017. Provdagen äger preliminärt rum 8 maj 2017. Om du inte blir kallad till provdag kommer du att få besked om detta.

Besked om antagning och svarskrav

Antagningsresultatet publiceras på www.antagning.se senast under v.22.

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken

Hämtning/Retur av portfolio

Du som har fått besked att du inte är antagen eller inte blivit reserv 1-15 kan personligen hämta din portfolio 29-30 juni kl. 9:30-12:00 hos Textilhögskolans administration plan 4, Skaraborgsvägen 3. Om du inte hämtar portfolion sänds den i retur mot postförskott (ca 150 kr) under augusti. Portfolios som kommit i retur till högskolan kan utlösas mot en avgift. Portfolios som inte är hämtade före 30 september gallras.

Om du antagits till utbildningen eller blivit reservplacerad t.o.m plats 15 återfår du din portfolio tidigast i samband med terminsstart. 

Viktiga datum

 • 27 januari 2017: Webbanmälan öppnar på antagning.se
 • 30 januari 2017: Ansökningsuppgiften släpps på webben
 • 18 april 2017: Sista anmälningsdag och sista dag som ansökningsportfolio ska vara högskolan tillhanda
 • 8 maj 2017: Provdag och intervjuer på Textilhögskolan
 • v. 22 2017: Antagningsbesked publiceras på antagning.se

Terminstider:

 HT17: 2017-08-28 - 2018-01-14
VT18: 2018-01-15 - 2018-06-03