Huvudmeny

Magisterutbildning i företagsekonomi

60 högskolepoäng, heltid 100%

Tabeller

Den här ettåriga utbildningen ger dig en magisterexamen i företagsekonomi och vänder sig till dig som har läst 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom företagsekonomi sedan tidigare.

Utbildningen omfattar studier i ett valt fördjupningsområde inom ämnet företagsekonomi. Dessutom finns utrymme för valbara kurser inom företagsekonomi, informatik, juridik, statistik och nationalekonomi.

Välj mellan tre fördjupningsinriktningar
Management behandlar ledning av organisationsförändringar med hjälp av en retorisk organisationsanalys. Du får insikt i hur organisationer fungerar och förändras samt kompetens för att arbeta med frågor som berör organisationskultur och ledarskap.

Marknadsföring ger dig kunskap och färdigheter om hur marknadsundersökningar och omvärldsanalyser görs samt hur analyserna kan användas utformning och planering av företagets strategi och övriga marknadsföringsaktiviteter nationellt och internationellt.

Redovisning behandlar främst externredovisning med tyngdpunkt på normtillämpning och analys av redovisningsrapporter. Du får kompetens för arbete med redovisning, budgetering och företagsanalys.

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Viktiga inslag är också praktikfall och projektarbeten.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Karriärvägar

Magisterutbildning i företagsekonomi ger dig en fördjupad utbildning som kan leda till arbete inom de mest skiftande områden: i företag av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer i företaget. Du finner ekonomer i företag, kommuner, statlig förvaltning och privata företag, ofta som projektledare och i chefsbefattningar.

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72025
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Välj mellan tre fördjupningsinriktningar
Management behandlar ledning av organisationsförändringar med hjälp av en retorisk organisationsanalys. Du får insikt i hur organisationer fungerar och förändras samt kompetens för att arbeta med frågor som berör organisationskultur och ledarskap.

Marknadsföring ger dig kunskap och färdigheter om hur marknadsundersökningar och omvärldsanalyser görs samt hur analyserna kan användas utformning och planering av företagets strategi och övriga marknadsföringsaktiviteter nationellt och internationellt.

Redovisning behandlar främst externredovisning med tyngdpunkt på normtillämpning och analys av redovisningsrapporter. Du får kompetens för arbete med redovisning, budgetering och företagsanalys.

Upplägg

Under magisterutbildningens år erbjuds kurser i företagsekonomi på avancerad nivå. Inom ramen för samtliga fördjupningsinriktningar erbjuds studenterna möjlighet att kombinera fördjupningskurserna med andra kurser i företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. För icke-svenskspråkiga studenter erbjuds enbart allmän inriktning. För övriga studenter erbjuds även följande fördjupningsinriktningar, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven för respektive inriktning:

Management
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av en kurs i management på nivå G2F eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Pragmatiskt förändringsledarskap 15
Ledarskap och reflekterande etik 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 22,5

Marknadsföring
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av en kurs i marknadsföring på nivå G2F eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Konsumentbeteende 7,5
Relationsmarknadsföring och CRM 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 30

Redovisning
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av kursen Redovisningsteori och koncernredovisning (7,5hp) eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Internationell redovisning 7,5
Analys och bedömning av företag och förvaltning 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 30


Allmän inriktning
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 45

Valbara kurser (högskolepoäng):
Affärsjuridik II 15hp
Affärsdesign 7,5hp
Analys och bedömning av företag och förvaltning 7,5hp
Balanserat management 15hp
Direkt- och interaktiv marknadsföring 7,5hp
Ekonomistyrning II 7,5hp
Affärsdesign och entreprenörskap 7,5hp
Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5hp
Internationell redovisning 7,5hp
Finansiell ekonomi 7,5hp
Finansieringsteori 7,5hp
Marknadskommunikation 7,5hp
Metodkurs 7,5hp
Ledarskap och reflekterande etik 7,5hp
Management och revision i professionella organisationer 7,5hp
Marknadsundersökning och marknadsanalys 7,5hp
Performativ managementrevision 15hp
Pragmatiskt förändringsledarskap 15hp
Redovisningens informationssystem 7,5hp
Relationsmarknadsföring och CRM 7,5hp
Risk management 7,5hp
Supply Chain Management 7,5hp
Skandinavisk organisation och ledarskap 7,5hp
Skatterätt I 15hp
Tjänstemarknadsföring och servicelogik 7,5hp

Övrigt

Diarienr: 699-17
Vid val av enbart engelskspråkiga kurser inom den allmänna inriktningen krävs dessutom avklarade kurser i Finansiell planering (7,5hp) eller Grundläggande marknadsföring (7,5hp)
För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Den allmänna inriktningen kan dock läsas helt på engelska. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programansvarig Daniel Hjelmgren
Programadministratör Ingela Hellsten
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen