Huvudmeny
Till anmälan

Textildesign

180 högskolepoäng, heltid 100%

Textildesignutbildningen är en designutbildning med det textila materialet som utgångspunkt. Under utbildningen utvecklar du din konstnärliga förmåga med syfte att kunna skapa framtidens textilier. Utbildningen erbjuder konstnärliga och professionella förutsättningar för en karriär inom textildesign nationellt och internationellt.

Är du intresserad av att lära dig formge textilier med estetisk höjd som också är funktionella, innovativa och miljövänliga? Utbildningen i textildesign möjliggör genom sitt individuella upplägg en fördjupning inom textilområdets olika områden, ett upplägg som fungerar oavsett om du är intresserad av uttryck eller funktion. Som student blir du undervisad och handledd av kompetenta lärare som ställer din individuella utveckling som designer i centrum. Utbildningens baskurser ger grundläggande konstnärliga och tekniska kunskaper i textiltryck, stickat och väv, kunskaper som du tillämpar i ett antal designprojekt med olika fokus t.ex. mönster i förhållande till kropp, stickade textilier i rumslighet, vävda textilier i förhållande till tredimensionella objekt. Du uppmuntras att experimentera med textil gestaltning i både konventionella och nya material och tekniker, för att kunna utveckla användningen av textilier inom nya områden. Målsättningen är att ge dig som student en grundläggande säkerhet i designprocessen, en teknisk skicklighet och ett utvecklat designspråk.

Utbildningen vill stimulera till initiativförmåga och ett självständigt förhållningssätt både konstnärligt och i de sammanhang där du väljer att verka nationellt och/eller internationellt vilket ställer höga krav på din förmåga till självständigt arbete och ditt personliga engagemang.

Kärnan i den grundläggande designmetodiken utgörs av ett estetiskt och konstnärligt förhållningssätt, vilket är tänkt att ge dig en grundläggande gestaltningsförmåga som bygger på konstnärlig skicklighet och bred kunskap inom textildesignområdet. Utifrån ett experimentellt förhållningssätt kommer du att kunna arbeta med prototyputveckling och produktion i Textilhögskolans internationellt unika verkstäder och laboratorier.

På Textilhögskolan blir du också en del av vår unika interdisciplinära utbildnings- och forskarmiljö. Som student kommer du att samarbeta med studenter från andra program, t.ex. modedesign, textil ekonomi och textilingenjör vilket ger dig en bred förståelse för textilbranschen fungerar. Förutom en egen arbetsplats får du tillgång till de helt unika verkstäderna med den senaste tekniken inom textil produktion och prototyputveckling. Detta ger dig kunskaper om hela produktionsförloppet från skiss till textilier i full skala.

Utbildningen består till största del avföljande typer av kurser:

 • Form och material
 • Konstnärligt utvecklingsarbete, designprojekt
 • Textila tekniker (väv, trikå och tryck)
 • Designmetodik
 • Designestetik
 • Textil kommunikation och portfolio
 • Examen Konstnärlig kandidatexamen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För särskild behörighet till utbildningen som leder till en konstnärlig kandidatexamen krävs: (i) konstnärlig gestaltande förmåga att på ett uttrycksfullt sätt arbeta, experimentera, illustrera och realisera textil och andra element för att uttrycka avsedd idé på begripligt sätt, (ii) teknisk förmåga i textila tekniker, t.ex. vävning, tryck, sömnad, broderi, trikå/stickning eller andra textila konstruktioner, (iii) viss kritisk-teoretisk kunskap om textil- och designområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Ansökningsportfolio med särskilt ansökningsprov med avsikt att pröva och visa ovan formulerade behörighetskrav tillkännages i januari samma år som antagning sker till hösten. På textildesignutbildningen läggs vidare stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).

En ansökan till utbildningsprogrammet sker genom styrkta formella meriter samt inskickad ansökningsportfolio innehållande de specificerade ansökningsproverna och CV. Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på www.hb.se/ths/anmalan.

Urval
Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolio, resultat av arbete med uppgift under provdag och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolio med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, teknisk förmåga i textila tekniker och viss kritisk-teoretisk kunskap om textil- och designområdet. I nästa steg kallas ett flertal sökande till provdag. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor och under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer samt övriga meriter. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Urvalet görs bland dem som bedömts av bedömargruppen som behöriga utifrån nämnda kriterier och rankats högst i den samlade bedömningen av i ansökningsportfolion visade förmågor, lösande av provdagsuppgift och intervju. Andra meriter som exempelvis arbete/uppdrag inom mode, design och konst av kritisk, teknisk, konstnärlig karaktär kan vägas in under respektive förmåga i urval, men ej användas för behörighet. Sådana meriter kan exempelvis påverka om flera behöriga sökande i övrigt väger jämt.

Karriärvägar

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som textildesigner, material- och mönsterformgivare och produktutvecklare inom textil såväl nationellt som internationellt. Utexaminerade studenter har gått vidare till arbeten på företag som IKEA, Ludvig Svensson AB, Almedahls, Toyota, Volvo, Åhléns, HM, Lindex, KappAhl och arkitektkontor. Vissa startar egna företag som exempelvis Mönsterverket eller Repa Studio medan andra gör en karriär som frilandsdesigners.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-7208A
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Se Textilhögskolans hemsida www.hb.se/ths/anmalan för information om anmälan och ansökningsportfolio.
Antal platser: 15
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Baskurserna ger grundläggande kunskaper som tillämpas och fördjupas i såväl konstnärliga som industrinära projekt.

Designprocessen belyses ur flera perspektiv som

 • historiska
 • metodiska
 • estetiska
 • funktionella
 • miljömässiga
 • ekonomiska
 • teknologiska
 • etiska


Den unika kombinationen av konstnärligt perspektiv och teknisk fördjupning ger dig de rätta förutsättningarna för en framtid inom det textila området.

På Textilhögskolan har varje designstudent sin egen arbetsplats, med tillgång till ateljéer, datasalar och verkstäder. Högskolebibliotektet ligger på gångavstånd.

Upplägg

Textildesignutbildningens grundläggande designmetodik utgörs av estetiska och konstnärliga förhållningssätt där gestaltningsförmågan i textildesign bygger på konstnärlig skicklighet och kunskap om designområdets etiska, tekniska, materiella, industriella samt ekonomiska möjligheter. Utbildningenbygger huvudsakligen på återkommande kursmoment som: Form och material, Designmetodik, Designestetik och Designprojekt enligt angiven progression. Utbildningens första år fokuseras på kunskaper i textila designprocesser genom omfattande kurser i form, material och uttryck i relation till grundläggande textila metoder. Under utbildningens andra år utvecklas de grundläggande designmetoderna mot textil som material för skapande av uttryck och funktion. Utbildningen innehåller ett flertal designprojekt varav Designprojekt 5 samt Examensarbetet är de mest omfattande. Nedan listas ingående kurser, viss förflyttning av kursmoment mellan läsår kan förekomma.

Årskurs 1, 60 högskolepoäng
Designmetodik 1: designutveckling, 7.5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande kunskaper i designmetodik samt kunskaper i designutveckling genom studier och experimentella övningar med fokus på designprocessen för utveckling av designidéer i form och material. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a, 2a, 4a-b.

Form och material 1: uttryck och struktur, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande gestaltningsförmåga i textila material genom teoretisk undervisning och praktiska gestaltningsövningar i textil- och modeområdets form-, konstruktions-, material- och färgmässiga aspekter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 4a-b, 6b.

Designestetik 1: historia och samtid, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge ett grundläggande estetiskt perspektiv på textiliers och kläders historiska utveckling med avseende på form-, material- och begreppsstudier genom rekonstruktions-, skiss- och textstudier. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b.

Form och material 2: material och uttryck, 6,0 hp
Kursen syftar till att fördjupa studentens grundläggande experimentella och professionella gestaltningsförmåga i traditionella och nya material samt manipulation och bearbetning av material genom teoretisk undervisning och praktiska övningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Teknik och uttryck 1: färgeri, tryck och beredning, 13,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i textiltryck, digitaltryck samt färgeri- och beredningstekniker genom teoretisk undervisning och experimentella gestaltningsövningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 4a-b, 5b, 6a-b.

Designprojekt 1: mönster, yta och 3D form 10,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens experimentella och professionella gestaltningsförmåga med utgångspunkt i mönsterkomposition, textiltryckstekniker samt färgeri- och beredningstekniker. Kursen syftar även till att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av textilier i relation till 3D form. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Årskurs 2, 60 högskolepoäng
Teknik och uttryck 2: stickat och trikå, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga förmåga i trikå och stickat genom teoretisk undervisning och experimentell undersökning av olika trikåteknikers uttrycksmässiga och funktionella möjligheter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a, 2b, 4a, 5b, 6a-b.

Designprojekt 2: elasticitet och struktur 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens tekniska färdigheter för konstnärlig gestaltning genom experimentell stickning, självständigt konstnärligt designarbete samt att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av en kollektion trikåtextilier genom formexperiment. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designestetik 2: perspektiv och principer, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla kunskap om teoretiska traditioner inom textildesign genom att studera såväl dominerade internationella som specifikt geografiska perspektiv med referens till en samtida utveckling av experimentell och professionell praktik. Vidare utvecklas studenten i att beskriva och kritiskt diskutera sitt eget arbete utifrån de olika perspektiv som tas upp i kursen. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 4a-b, 5b.

Teknik och uttryck 3: väv, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i textil formgivning med inriktning mot väv, både industriell vävning och handvävning genom teoretisk undervisning och praktiska gestaltningsövningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt 3: konstruktion och skala 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens tekniska färdigheter för konstnärlig gestaltning genom experimentell väv, samt att planera, genomföra och presentera designarbete från idé till färdigställande av en kollektion vävda textilier genom experiment i relation till skala och rumslighet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designestetik 3: kritik och bedömning, 4,5 hp
Kursen syftar till att utveckla ett självkritiskt perspektiv på eget och andras designarbete genom begreppsutveckling, kritisk granskning och jämförelse samt konkret form- och materialmässig vidareutveckling av ett tidigare designarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 6a-b.

Hållbar affärs- och produktutveckling, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenten ska kunna identifiera och hantera miljömässiga och etiska aspekter inom textila processer inom textilindustrin. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2b, 5a-b

Designmetodik 2: samtidskonst och textil, 7,5 hp
Kursen syftar till att utforska och förvärva förtrolighet med samtidskonstens metoder samt att kunna sätta dessa i relation till designmetodik för textildesign genom gestaltningsövningar utifrån olika metoder. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Utställningsteknik, 3.0 hp
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse för projektledning och planering för utställning av textilier och textila artefakter genom undervisning och praktiska utställningsprojekt. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2b, 3a, 5a.

Årskurs 3, 60 högskolepoäng
Designprojekt 4: tillämpad design, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens färdigheter och förmågor inom tillämpat designarbete utifrån givna uttrycksmässiga, funktionella, tekniska och marknadsmässiga aspekter genom verksamhetsförlagd utbildning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Designmetodik 3: designforskning. 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande färdigheter i designforskning genom experimentell designmetod samt kunskaper om grundläggande begrepp inom forskning utifrån ett vetenskapligt perspektiv på konst och design. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b.

Designprojekt 5: specialisering, 15,0 hp
Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom vald teknik (väv, trikå och/eller tryck- och beredningstekniker). Utifrån utveckling av given designidé och konstnärligt problem genom experimentellt gestaltande arbete i valfri teknik fördjupas studentens konstnärliga skicklighet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a, 6a-b.

Examensarbete, 15 hp
Kursen syftar till att studenten ska tillämpa konstnärliga teoretiska och praktiska kunskaper som inhämtats under studietiden genom ett självständigt utfört examensarbete. Studenten dokumenterar och genomför designprocessen utifrån konstnärliga och industriella förutsättningar samt motiverar, analyserar och kritiskt reflekterar över den egna designprocessen. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 1a-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b.

Textil kommunikation och portfolio, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att dokumentera och presentera undersökande designarbete i portfolioformat. Kursen syftar också till att utveckla studentens förmåga i dokumentation och presentation av undersökande konstforskning och tillämpad designutveckling genom projektarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål: 3a-b, 5a-b.

Vidare studier

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, 120 högskolepoäng.

Övrigt

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå såsom magister- och masternivå, t.ex. den konstnärliga masterutbildning i mode- och textildesign vid Textilhögskolan.

Utbildningen kan bedrivas på svenska i de fall inga internationella studenter är antagna.

Delar av utbildningen kan vara förlagd till annan ort.

Dnr. 556-15

Lisa Fredin

Fritt, tufft och väldigt roligt på textildesignutbildningen

– Framför allt har jag märkt att utbildningen är bredare än jag först trodde. Textil är ju inte bara mode, utan även inredning och möbler.
Läs hela intervjun här.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Margareta Zetterblom
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum