Huvudmeny
Till sen anmälan

Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM

7,5 högskolepoäng, deltid 45%

Innehåll

 • Teorier och metoder för hantering av material och resursflöden kopplande till industriell byggproduktion
 • Grundläggande teorier, modeller och verktyg inom logistik och supply chain management området
 • Lean produktion
 • Bygglogistik
 • BIM
 • Produktutvecklingsprocesser kopplande till industriell byggproduktion
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Prefabrikation
 • Avfallshantering
 • Hållbarhet

Förkunskapskrav

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 högskolepoäng med inriktning mot bygg- eller energiteknik.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningsmetoder är föreläsningar, handledning och seminarier av fallstudier.

Undervisningen bedrivs på svenska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-14372
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2017-10-30
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 42B14A (4)
Gäller från: HT 2014
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-08-22

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Logistik (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BY1

Krav på särskilda förkunskaper

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 högskolepoäng med inriktning mot bygg- eller energiteknik.

Mål

Kursens syfte är att förse studenterna med kunskap och förståelse om industriell byggproduktion. Vidare kommer kursen visa på metodik och verktyg för att bedöma, kvantifiera och styrning av byggproduktionsprocess. Vidare kommer kursen att introducera till produktutvecklingsprocessen, Lean produktion, bygglogistik och integrationen mellan byggteknik och affärer.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

1 Kunskap och förståelse
1.1 behärska begreppsapparaten inom industriell byggproduktion,
1.2 förstå teoretiska ramar, metoder och viss forskning inom industriell byggproduktion,
1.3 förstå och analysera komplexiteten i industriell byggproduktion,
1.4 förstå grundläggande lean produktion,
1.5 förstå och analysera ekonomiska aspekter på industriell byggproduktion,
1.6 förstå och analysera grundläggande material och resursflöden kopplande till industriell byggproduktion.

2 Färdighet och förmåga
2.1 ha förmåga att förstå de olika krav som ställs på en byggproduktion utifrån teknik, affärsmässighet, arkitektur, logistik och ekonomi,
2.2 tillämpa de olika stegen i en produktutvecklingsprocess och förstått var i processen de befinner sig,
2.3 tillämpa och leda material- och resursflöden kopplande till industriell byggproduktion,
2.4 ha förmåga att förstå de olika kraven som kopplas till avfallshanteringen i en industriell byggprocess,

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 visa insikt i hållbarhets aspekter på industriellt byggande.
3.2 visa insikt och förståelse för industriellt byggande som historisk process.

Innehåll

 • Teorier och metoder för hantering av material och resursflöden kopplande till industriell byggproduktion
 • Grundläggande teorier, modeller och verktyg inom logistik och supply chain management området
 • Lean produktion
 • Bygglogistik
 • BIM
 • Produktutvecklingsprocesser kopplande till industriell byggproduktion
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Prefabrikation
 • Avfallshantering
 • Hållbarhet

Undervisningsformer

Undervisningsmetoder är föreläsningar, handledning och seminarier av fallstudier.

Undervisningen bedrivs på svenska.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 • Skriftlig tentamen - (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.4) 3,5p Betygskala: TH1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 • Mellanseminarium - (Mål 1.2, 3.1) 1p Betygskala: UG2
 • Projektrapport, slutseminarium - (Mål 1.5-1.7, 2.1, 3.1-3.2) 3p Betygskala: UG3

Samtliga examinationsformer ska vara godkända för att erhålla betyg.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jonsson P., Mattsson S-A. (2011) Logistik : läran om effektiva materialflöden Studentlitteratur.
Lidelöw H., Stehn L., Lessing J. och Engström D.(2014) Industriellt husbyggande, Studentlitteratur.

Studentinflytande och utvärdering

Akademichefen och kursansvarig lärare ansvarar gemensamt för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas. Resultaten av utvärderingarna bör återföras till studenterna och ska vara rådgivande inför kursens framtida utformning.

Övrigt

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen