Huvudmeny
Till sen anmälan

Mode- och Textildesign, grundläggande

30 högskolepoäng, heltid 100%

Om du vill arbeta i mode- och textilbranschen är denna kurs en utmärkt grund för vidare högskolestudier i konst- och designrelaterade ämnen, nationellt som internationellt. Kursen hjälper dig att utveckla de praktiska och teoretiska färdigheter du behöver för att kunna tillgodogöra dig vidareutbildning på kandidat- och masternivå.

Kursen fokuserar på textila material, konstruktion och sömnad samt designmetodik. Du får lära dig grunderna i konstnärlig gestaltning av material, textila tekniker och materialbearbetning med inriktning på textila produkter som kläder och inredning. Kursen ger vidare en grund i konstruktion och sömnad av grundläggande plaggtyper, samt tränar olika moment i designutveckling och designprocess.

Kursmomenten utgår från praktiska uppgifter som sedan ligger till grund för mer teoretiska studier. Dessa examineras i projektuppgifter. Efter avslutad kurs kommer du ha en portfolio med designprojekt som kan utgöra en bra grund för arbetsprover och ansökningsuppgifter.

Innehåll

 • Konstruktion och sömnad av trikå, vävt och non-woven material
 • Sömnad och sammanfogning av trikå, vävt och non-woven material
 • Materiallära: trikåteknik, väveriteknik och nya textila material
 • Formexperiment med textila material för funktionella ändamål på kropp och i rum
 • Materialexperiment på kropp och i rum för uttrycksfullhet
 • Konstnärlig gestaltning
 • Designutveckling av textila artefakter
 • Designmetodik
 • Portfoliopresentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Undervisningsform

Undervisningen består av webbaserade föreläsningar, litteraturstudier, e-handledning och projektuppgifter.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs som läses distans på helfart.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-19972
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Betyg, högskoleprov och högskolepoäng
Antal platser: 50
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-01-14
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Övrig tid

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: AX1MT1 (2)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, 2015-10-01

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textil- och modedesign (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: DE1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter avslutad kurs med godkänt resultat ska studenten kunna:

 1. demonstrera grundläggande kunskap och förmåga i konstruktion och sömnad av form i stickade och vävda material för kropp och rum,
 2. demonstrera grundläggande kunskap och förmåga i konstnärlig gestaltning av olika textila material och tekniker genom materialiserade designexperiment,
 3. demonstrera grundläggande kunskap och förmåga i designmetodik med utgångspunkt i textila material samt kropp och rums/klädrelaterade problemställningar.

Innehåll

 • Konstruktion och sömnad av trikå, vävt och non-woven material
 • Sömnad och sammanfogning av trikå, vävt och non-woven material
 • Materiallära: trikåteknik, väveriteknik och nya textila material
 • Formexperiment med textila material för funktionella ändamål på kropp och i rum
 • Materialexperiment på kropp och i rum för uttrycksfullhet
 • Konstnärlig gestaltning
 • Designutveckling av textila artefakter
 • Designmetodik
 • Portfoliopresentation

Undervisningsformer

Undervisningen består av webbaserade föreläsningar, litteraturstudier, e-handledning och projektuppgifter.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

 • Inlämning av visuell och skriftlig hemtentamen i två delar - (Mål 1) 10 hp Betygsskala: UG
 • Inlämning och redovisning av dokumenterade konstnärliga gestaltningar - (Mål 2) 10 hp Betygsskala: UG
 • Inlämning av visuell och skriftlig hemtentamen samt inlämning och redovisning av dokumenterade konstnärliga gestaltningar - (Mål 3) 10 hp Betygsskala: UG

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs. I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs som läses distans på helfart.

Kontakt


Kursansvarig Josefin Runquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen