Huvudmeny
Till sen anmälan

Mönsterkonstruktion I

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Denna kurs passar dig som har tänkt att arbeta inom moderelaterade yrken såsom modedesign, designtekniker, inköpare, kvalitetskontroll mm. Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i mönsterkonstruktion. Har du ett stort intresse för mode och kläder så är denna kurs ett mycket bra alternativ

Innehåll

 • Konstruktion av grundmönster
 • Konstruktion av basmodeller inom olika produktområden
 • Framställning av kompletta mönster

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

 • Föreläsnigar
 • Övningar

Övrigt

Kursen är fristående.

Kursen är behörighetsgivande till kursen "CAD-baserad mönsterkonstruktion".

För att kunna tillgodogöra sig kursen på ett bra sätt bör studenten ha en närvaro på minst 80%.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-11172
Första anmälningsdag: 2017-03-15
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 24
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2017-11-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: TMK11A (9)
Gäller från: HT 2010
Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, 2009-12-16

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Textilteknologi (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: TX1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande kunskap inom manuell mönsterkonstruktion för damkläder samt för grundmallar, modeller och enkel gradering. Studenten ska ha förståelse för kroppens centrala roll som utgångspunkt för mönsterframställning och klädformgivning. Studenten ska också ha utvecklat en känsla för passform och balans, samt kunna söka alternativa konstruktionslösningar.

Innehåll

 • Konstruktion av grundmönster
 • Konstruktion av basmodeller inom olika produktområden
 • Framställning av kompletta mönster

Undervisningsformer

 • Föreläsnigar
 • Övningar

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 • Inlämningsuppgift 4p Betygskala: UG1
 • Muntlig presentation av tilldelad uppgift 1p Betygskala: UG2
 • Delredovisning 2,5p Betygskala: UG3

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mönster och konstruktioner för damkläder, Ersman, H. & Öberg, I., (: 368)

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs.

I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och kursansvarig.

Övrigt

Kursen är fristående.

Kursen är behörighetsgivande till kursen "CAD-baserad mönsterkonstruktion".

För att kunna tillgodogöra sig kursen på ett bra sätt bör studenten ha en närvaro på minst 80%.

Kontakt


Kursansvarig GUL
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen