Huvudmeny
Till anmälan

Energiingenjör

180 högskolepoäng, heltid 100%

Vindkraftverk

Om du i framtiden vill arbeta med energifrågor så kommer denna utbildning att öppna dörrarna till många spännande utmaningar. Centrala arbetsuppgifter för dig som energiingenjör kommer att vara energieffektivisering och introduktion av nya uthålliga energisystem med hänsyn till miljö och ekonomi.

Energiingenjören måste vara mångsidig. Detta påverkar självklart utbildningens upplägg. Utbildningen är också influerad av den starka forskning som bedrivs vid högskolan med fokus mot energiåtervinning.

Några av kurserna ger dig en allmän ingenjörskompetens, t.ex. projektteknik. Dessa kurser avser att underlätta för dig i framtiden så att du lättare kommer att kunna förstå och arbeta tillsammans med människor med annan bakgrund. Olika energikurser ger dig din profilering. Du har också möjlighet att under åtta veckor vara ute på en arbetsplatsförlagd praktik. Detta är något som har uppskattats mycket av både studenter och arbetsgivare. Under första halvan av utbildningen läser du kurser om t.ex. förnybar energi, termodynamik och energiteknik. Efter tredje terminen kan du välja att specialisera dig mot elkraft med fokus mot elanvändning och distribution (specialisering erbjuds vid tillräckligt studentantal).

Studier eller praktik utomlands

 • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
 • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Karriärvägar

Din framtida energikompetens kommer att ge dig möjlighet att arbeta inom många olika sektorer. Bygg- och fastighetsbranschen behöver energikunnande när det gäller ventilation och uppvärmning och kyla. Mycket händer här, till exempel när det gäller att kombinera solvärme med en pelletspanna eller värmepump. El- och fjärrvärmeproduktion från biobränsle och avfall, liksom kärnkraftsindustrin är branscher som i dag erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter. Även vindkraften, som är under utbyggnad, är ett intressant område.

Som färdig energiingenjör kan du komma att arbeta som projektledare, teknikutvecklare, VVS- och energikonsult och inköpare eller med personal-, miljö- och produktionsfrågor. Många energiingenjörer arbetar med försäljning, marknadsföring och konstruktion, ofta i en internationell miljö.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82115
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 25
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, ofta i kombination med räkneövningar samt av självständigt arbete, individuellt eller i grupp vid övningar, laborationer och projektarbeten. Hälften av studietiden ägnas åt föreläsningar, övningar och laborationer. Resten är hemarbetstid. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Studier eller praktik utomlands

 • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
 • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
 • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Upplägg

Utbildningsprogrammet omfattar tre års heltidsstudier (sex terminer). Undervisningen består av föreläsningar, övningar, laborationer och i vissa kurser även projektarbeten. Under årskurs 2, efter 3 terminer, finns möjlighet att välja inriktning Elkraft. Utbildningen innehåller baskurser som ger en god naturvetenskaplig grund samt kurser specifika för utbildningen. Tredje året innehåller ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng
Om inget annat anges omfattar kurserna 7,5 högskolepoäng
Kurser år 1

 • Introduktion energiteknik
 • Förnyelsebar energi
 • Elteknik
 • Matematisk analys
 • Linjär algebra
 • Termodynamik
 • Energiteknik I
 • Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för Energiingenjörer

Kurser år 2

 • Energiteknik II
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Ventilations- och uppvärmningssystem I
 • Hållbar utveckling

Allmän inriktning

 • Mätteknik och mätvärdesanalys
 • Styr- och reglerteknik för energiingenjörer
 • Ventilations- och uppvärmningssystem II
 • Förbränningsteknik

Inriktning Elkraft:

 • Kraftteknisk mätteknik och elkretsteori
 • Styr- och reglerteknik för energiingenjörer
 • El-Cad och ritteknik
 • Elkraftteknik

Kurser år 3
Allmän inriktning

 • Ventilations- och uppvärmningssystem III
 • Fjärrvärme
 • Energiteknik III
 • Projektteknik - hållbara energisystem
 • Industriprojekt för energiingenjörer, 12hp
 • Akademiskt skrivande, 3 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Inriktning Elkraft:

 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik
 • Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
 • Projektteknik - elanläggningsteknik
 • Industriprojekt för energiingenjörer, 12hp
 • Akademiskt skrivande, 3 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Kurser uppdelade efter ämnesområden
Matematikkurser:

 • Matematisk analys
 • Linjär algebra

Allmänna ingenjörskurser:

 • Förnyelsebar energi
 • Teknologi
 • Tillämpad matematik och statistik
 • Hållbar utveckling
 • Elteknik
 • Mätteknik
 • Projektteknik - hållbara energisystem / elanläggningsteknik
 • Akademiskt skrivande
 • Industriprojekt för energiingenjörer

Kurser inom grundläggande och tillämpad energiteknik:

 • Introduktion energiteknik
 • Termodynamik
 • Energiteknik I
 • Energiteknik II
 • Energiteknik III

Kurser inom uppvärmning, ventilation och värmeteknik:

 • Ventilations- och uppvärmningssystem I
 • Ventilations- och uppvärmningssystem II
 • Ventilations- och uppvärmningssystem III
 • Fjärrvärme
 • Förbränningsteknik
 • Hållbara Energisystem

Kurser inom elkraft (inriktning elkraft)

 • Elkraftteknik
 • Elkretsteori
 • El-CAD och ritteknik
 • Kraftelektronik
 • Elanläggningsteknik
 • Elanläggningsteknik II
 • Elektrisk kraftgenerering

Vidare studier

 • Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande, 60 högskolepoäng
 • Masterutbildning i resursåtervinning, 120 högskolepoäng

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.
Dnr: 760-14

Anneli Zetterberg

Anneli började studera efter 19 år i arbetslivet

−Det som utmärker en bra ingenjör är att man ser möjligheter och är korrekt. Att man är motiverad, vetgirig och effektiv. Företaget vill självfallet att man är effektiv.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programansvarig Päivi Ylitervo
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen