Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

IT-tekniker

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82140
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 48
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Innehåll

Upplägg

Utbildningen avser att ge kompetens inom informationsteknologi med inriktning mot support och administration av större såväl som mindre IT-system.
Kurserna ger 7,5 högskolepoäng om inget annat anges:
Kurser år 1

 • Datorarkitektur och ellära
 • Dokumentation och presentationsteknik
 • Grundläggande scriptprogrammering
 • Nätverk I / Fleranvändarsystem
 • Introduktion till virtualisering och molntjänster
 • Operativsystem och drift av servrar
 • Nätverk II /Routing- och switchteknik
 • Supportkunskap

Kurser år 2 - höstterminen

 • Nätverk III / LAN-säkerhet och WAN-access
 • Databaser & affärssystem
 • Grundläggande informationssäkerhet
 • Projektteknik Kurser år 2 - vårterminen Alternativ 1
 • Teori och praktik inom professionen IT-tekniker, 30 hp

Alternativ 2

 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Självständigt arbete för högskoleexamen för IT-tekniker, 15 hp

*Valbar kurs inom informatik, datateknik eller ekonomi.
Mindre förändringar i kursernas ordningsföljd och omfattning kan komma att genomföras.

Övrigt

Kurslitteratur på engelska är vanligt förekommande.