Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Tekniskt Basår

40 veckor, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82199
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 135
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i matematik, fysik och kemi, för att kunna följa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. Godkänt tekniskt basår ger garantiplats på ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Borås.

Innehåll

Upplägg

Basåret, som omfattar 40 veckor, är indelat i kurser, motsvarande kurserna i gymnasieskolan. Två kurser läses parallellt varje läsperiod.
Grunden för undervisningen utgörs av föreläsningar och räkneövningar eller andra övningar. Dessutom ingår olika slag av självständigt arbete, individuellt eller i grupp samt laborationer. Vissa moment, t ex laborationerna, är obligatoriska.
Högskolepoäng anges hp efter varje kurs.
Kurser

 • Kemi Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 2, 7,5 hp
 • Fysik Bas 1, 13,5 hp
 • Matematik Bas 3, 7,5 hp
 • Fysik Bas 2, 9 hp
 • Kemi Bas 2, 7,5 hp eller Matematik Bas 4, 7,5 hp

Vidare studier

Efter avklarat basår är du behörig att söka ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar i Sverige.

Garantiplats
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna på Högskolan i Borås. För att få en garantiplats gäller följande:

 • Anmälan görs via antagning.se
 • Anmälan ska vara gjord i tid.
 • Godkänt resultat krävs på de kurser som krävs för områdesbehörighet A8 (t.o.m. Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c). Alla 40 veckor behöver alltså inte vara avslutade och godkända.
 • Kurserna som krävs för behörighet måste vara avslutade senast 15 juni. Garantiplatsen gäller inte om sökande måste komplettera för behörighet genom att göra omtentamen i augusti. Sen ansökan får då göras.
 • Garantiplatsen gäller endast påföljande termin, man kan inte spara sin garantiplats till kommande år. Däremot kan den som är antagen ansöka om anstånd.
 • För att behålla sin plats efter urval måste sökande svara på sitt antagningsbesked senast sista svarsdag.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på svenska.
Dnr: 757-14