Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

40 veckor, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82198
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 25
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Det här är utbildningen för dig som saknar behörighet för att söka till textilingenjörsutbildningen. Genom att studera tekniskt basår får du de kunskaper som krävs, samtidigt som du provar på hur det är att studera vid högskolan.

Innehåll

Undervisningsform

 • Föreläsningar och räkneövningar
 • Självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten


Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Garantiplats Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats (25 platser) till Textilingenjörsutbildning, 180 hp, på Textilhögskolan, Högskolan i Borås. För att få en garantiplats gäller följande:

 • Anmälan görs via antagning.se
 • Anmälan ska vara gjord i tid.
 • Godkänt resultat krävs på de kurser som krävs för områdesbehörighet A8 (t.o.m. Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c). Alla 40 veckor behöver alltså inte vara avslutade och godkända.
 • Kurserna som krävs för behörighet måste vara avslutade senast 15 juni. Garantiplatsen gäller inte om sökande måste komplettera för behörighet genom att göra omtentamen i augusti. Sen ansökan får då göras.
 • Garantiplatsen gäller endast påföljande termin, den kan inte sparas till kommande år. Däremot kan den som är antagen ansöka om anstånd.
 • För att behålla sin plats efter urval måste sökande svara på sitt antagningsbesked senast sista svarsdag.

Upplägg

Basåret, som omfattar 40 veckor, är indelat i kurser, motsvarande kurserna i gymnasieskolan. Två kurser läses parallellt varje läsperiod.

Grunden för undervisningen utgörs av föreläsningar och räkneövningar eller andra övningar. Dessutom ingår olika slag av självständigt arbete, individuellt eller i grupp samt laborationer. Vissa moment, t.ex. laborationerna, är obligatoriska.

Högskolepoäng anges hp efter varje kurs.

Kurser

 • Kemi Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 1, 7,5 hp
 • Matematik Bas 2, 7,5 hp
 • Fysik Bas 1, 13,5 hp
 • Matematik Bas 3, 7,5 hp
 • Fysik Bas 2, 9 hp
 • Kemi Bas 2, 7,5 hp eller Matematik Bas 4, 7,5 hp

Vidare studier

Efter genomgånget basår med godkänt resultat gäller platsgaranti (25 platser) på textilingenjörsutbildning, 180 högskolepoäng.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på svenska.

Dnr: 758-14