Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Textil produktutveckling och entreprenörskap

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82104
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 36
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Det här är en utbildning för dig med textila idéer som gärna vill testa gränserna. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att självständigt kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det textila området, som till exempel funktionella textilier, outdoor design eller tekniska textilier för industriellt bruk.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen består av textil baskunskap som förmedlas genom en blandning av teori och tillämpning. Skolan har omfattande verkstäder där kursverksamheten förankras.
Den andra delen ger verktygen att genomföra produkt- och affärsutveckling samt entreprenörskap genom föreläsningar och tillämpningsövningar genom projekt. Dessa presenteras i rapportform och i form av prototyper.

Den tredje delen innebär verkställande av produkt- och affärsutveckling samt möjligheter till förverkligande av entreprenörskap genom kontakt med företag och branschorganisationer.

Avsikten är att utveckla ditt sinne för affärsmannaskap. Du uppmuntras till nytänkande både i produktutveckling och affärslösning. Vi lägger stor vikt vid visualisering av affärskoncept. Utbildningen innehåller därför träning i relevanta programvaror.

Kurser

Del 1: Textila baskurser, 42 högskolepoäng.

Främst Åk 1

 • Textil materiallära - grundkurs, 7,5 hp
 • Väveriteknik, 7,5 hp
 • Trikåteknik, 7,5 hp
 • Färg och beredning, 7,5 hp
 • Konfektionsteknik, 7,5 hp
 • Färglära för produktutveckling, 4,5 hp


Del 2: Produkt- och affärsidéutveckling, 90 högskolepoäng. Åk 2, vissa delar i Åk 1 och Åk 3

 • Design Management, 7,5 hp
 • Entreprenörskap och affärsutveckling, 15 hp
 • Industridesign grundkurs, 7,5 hp
 • Företagsekonomi med inriktning mot affärs- och produktutveckling, 7,5 hp
 • Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7,5 hp
 • Funktionell textil, 7,5 hp
 • Textil projekt- och affärsutveckling, 15 hp Management och estetik med inriktning mot modekommunikation, 7,5 hp
 • Produktutveckling - Varukonstruktion 4,5 hp
 • Projektstyrning, 3 hp
 • Digital produktvisualisering, 7,5 hp


Del 3: Genomförande, 48 högskolepoäng. Åk 2 och 3

 • Vetenskaplig metod för textil produktutveckling, 3 hp
 • Textil fördjupning, 15 hp
 • Självständigt utvecklingsprojekt, 15 hp
 • Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap, 15 hp

Upplägg

Utbildningen förbereder studenten för kreativa uppgifter inom den textila värdekedjan med fokus på textil produkt- och affärsutveckling samt entreprenörskap. Utbildningen är även förberedande för vidare studier inom huvudområdet Textilteknologi.
Utbildningen kretsar kring huvudområdet textilteknologi och inleds med baskurser (markerade med G1N i nedanstående uppställning) som förmedlas genom både teori och tillämpning. Studenterna erhåller på så sätt en bas inom det textila området. I fortsättningskurserna (markerade med G1F i nedanstående uppställning) fördjupar sig studenterna inom området. Parallellt med kurserna i huvudområdet läser studenterna kurser inom entreprenörskap och affärsutveckling (företagsekonomi) för att få verktyg inom produkt- och affärsutveckling. I tillämpningskurserna och examensarbetet (markerade med G2F & G2E) i nedanstående uppställning omsätter studenterna sina vunna kunskaper genom tillämpad produkt- och affärsutveckling kopplat till det textila området. Entreprenörskapet i utbildningen visar sig genom att studenterna erhåller redskap för att kunna se och finna goda idéer samt förverkliga dessa i praktiken.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete där studenterna i kombination med en tillämpad produkt- och affärsutveckling genomför en vetenskaplig empirisk studie. Kunskaperna och verktygen för att genomföra en vetenskaplig empirisk studie får de genom de inslag av metod som finns i kurser under årskurs två och tre samt metodkursen i årskurs tre. Det systematiska arbetssätt vid genomförande av en vetenskaplig empirisk studie som studenterna får möjlighet att utveckla under utbildningen ger dem förutsättningar för att i yrkeslivet och professionen genomföra båda utvecklingsarbeten och undersökningar.
Möjlighet finns för studenterna att under höstterminen i årskurs tre genomföra valbara internationella studier. Om så sker måste dock de internationella studierna vara möjliga att tillgodräkna mot de kurser som ingår i utbildningsprogrammet.
Efter varje kurs anges utbildningsplanens mål inom parentes.
År 1

 • Grundläggande företagsekonomi, 7,5 hp, G1N (Mål 1.3, 2.4, 2.8, 3.1)
 • Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7.5 hp, G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3)
 • Design Management, 3,0 hp, G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 2.9, 3.2)
 • Väveriteknik I, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Konfektionsteknik, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Industridesign grundkurs, 7,5 hp, G1N (Mål 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Textil materiallära - grundkurs, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2)
 • Färgning och beredning, 7,5 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2)
 • Projekt och projektplanering, 4,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2.7)

År 2

 • Trikåteknik, 7,5 hp G1N (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 3.2)
 • Textil fördjupning - innovation, 15 hp G1F(Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)
 • Funktionell textil, 7,5 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1)
 • Entreprenörskap och affärsutveckling, 15 hp, G2F (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1-2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3)
 • Projektbaserat textilt utvecklingsarbete, 15 hp G2F (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.7, 2.9, 2.10, 3.1-3.3)

År 3

 • Textil projekt- och affärsutveckling, 15 hp G2F (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)
 • Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation, 7,5 hp, G2F (Mål 2.1, 2.7, 2.10, 3.1)
 • Produktutveckling - Varukonstruktion, 3,0 hp G1F (Mål 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1)
 • Vetenskaplig metod för textil produktutveckling, 7,5 hp, G2F (Mål 2.1, 2.7, 2.10, 3.3)
 • Hållbar textil utveckling, 4,5 hp G2F (Mål: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2)
 • Textil tillämpning, 7,5 hp, G2F (Mål 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 3.2, 3.3)
 • Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap, 15 hp G2E (Mål 1.1-1.4, 2.1-2.10, 3.1-3.3)

Vissa av kurserna kommer eventuellt att ges ett annat år än det som ovan redovisats.

Vidare studier

Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning fashion management.

Övrigt

Denna utbildningsplan har Dnr: 986-09-510
Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Genomförd utbildning med godkänt resultat ger behörighet till vidare studier såsom utbildningar på avancerad nivå vid Textilhögskolan.