Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Textilekonomutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82123
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 50
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Allt från idé till design, produktion, inköp och marknadsföring- - varje del i den textila värdekedjan är en egen komplicerad värld som dessutom är världsomspännande. Börjar du ana vad textilbranschen har att erbjuda dig? Som textilekonom är du den förenande länken under hela kedjan från idé, utformning och design till inköp och försäljning av såväl textil som mode.

Textilekonomutbildningen ger goda kunskaper om textil produktion och dess villkor, textilekonomi med inköp, marknadsföring och försäljning samt inblick i företagsekonomi inriktning marknadsföring. Kunskaper som ger dig kompetens för en position i händelsernas centrum i textil- och modebranschen!

Innehåll

Utbildningen ger kunskap inom Textil produktion, textilekonomi och företagsekonomi inriktning marknadsföring. Bland annat läses marknadsföring, inköp och internationell handel med fokusering på textil- och konfektionsbranschen, hållbar produktutveckling, konfektionsindustriell fördjupning samt management och affärsmannaskap.

Inom textil produktion får du lära dig om textila material, produktionsprocesser och kalkylering inom väveriteknik, trikåteknik, färg och beredning samt konfektionsteknik. Vidare får du som student varukännedom och inblick i textil och modebranschen till exempel branschens struktur, roll i samhället, samt kunskaper om de etiska och miljömässiga begränsningarna för branschens produktion.

Textilekonomidelen i programmet utgår från den textila värdekedjan. Den omfattar områden som modelogistik, affärsmannaskap, etiskt- och hållbar produktutveckling, trend research med modekommunikation samt inköp, marknadsföring och försäljning.

Den företagsekonomiska delen av programmet ger inblick i huvuddragen i den ekonomiska utvecklingen, företagsformer och företagens roll i samhället, metoder för ekonomistyrning, management, affärsutveckling, finansiell planering samt marknadsföring nationellt och internationellt. Inom ämnet ingår även forskningsmetodik, statistisk undersökningsplanering samt metoder för informationssökning och vetenskapligt skrivande.

Basblock (År 1 och 2)Programmet inleds med ett basblock inom områdena företagsekonomi, textil produktion och textilekonomi.
Fördjupningsblock (År 3)I årskurs 3 fördjupar du dina studier inom textil produktion, textilekonomi, trendresearch och inköp samt företagsekonomi inriktning marknadsföring genom att läsa 60 högskolepoäng.
??
Huvudämne: Företagsekonomi, inriktning Marknadsföring

Basblock år 1-2: Företagsekonomi 67,5hp, Textil produktion 30hp, Textilekonomi 22,5hp samt valbar utlandstermin vårterminen år 2 (30hp)
Företagsekonomi 67,5hp

 • Marknadsföring för ekonomer, 7,5 hp
 • Strategisk marknadsföring, 7,5 hp
 • Organisationsdesign och managementkoncept, 7,5 hp
 • Kreativ Management, 7,5 hp
 • Redovisningens grunder och tekniker, 7,5 hp
 • Externredovisning,7,5 hp
 • Finansiell planering, 7,5 hp
 • Ekonomistyrning I,7,5 hp
 • Statistisk analys, 7,5 hp

Textilekonomi 22,5 hp

 • Logistik och styrning av försörjningskedjor, 7,5 hp
 • Kreativt affärsmannaskap, 7,5 hp
 • Hållbar produktutveckling, 7,5 hp

Textil Produktion 30hp

 • Väveriteknik, 7,5 hp
 • Trikåteknik, 7,5 hp
 • Textil Materiallära- grundkurs, 7,5 hp
 • Färgeri och beredning, 7,5 hp

Valbar utlandstermin, vårterminen år 2, 30hp

Fördjupningblock, år 3: Textil produktion 15hp, Textilekonomi 15hp, Fördjupning marknadsföring 15hp, Examensarbete 15 hp som kan skrivas utomlands.
Textil Produktion

 • Konfektionsindustriell fördjupning, 15hp

Textilekonomi

 • Management och estetik, 7,5 hp
 • Inköp, 7,5 hp

Företagsekonomi inriktning marknadsföring

 • Internationellt företagande 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod i företagsekonomi, 7,5hp

Examensarbete, inriktning marknadsföring, textil och mode- kan skrivas utomlands, 15 hp

Upplägg

Det första året ger grundläggande begreppslig förståelse för huvudområdet företagsekonomi inom management, redovisning, marknadsföring och finansiell planering, samt kunskaper om processer, produktion och material i textil och mode samt kvantitativ marknadsundersökningsmetodik.

Det andra året fördjupar studentens förmåga att analysera och finna lösningar till företagsekonomiska problem generellt och speciellt inom textil och mode. Studenten lär sig samarbeta, kommunicera, definiera uppgifter och lösa problem inom det företagsekonomiska huvudområdet på engelska. Här finns möjlighet till en valbar utlandstermin på vårterminen.

Under det tredje året fördjupas kunskaperna i det företagsekonomiska huvudområdet med särskild betoning på marknadsföring och inköp av textil och mode. Förmågan att samarbeta, kommunicera, definiera uppgifter och lösa problem inom det företagsekonomiska huvudområdet på engelska fördjupas. Studenten får kunskap och förståelse i textil sammansättning, analys av trender, produktanalys samt konfektion inom textil- och mode. Den vetenskapliga metodkursen förbereder det självständiga arbetet för kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning textilekonomi.

KURSLISTA ÅR 1
Företagsekonomi

 • Marknadsföring för ekonomer 7,5 hp. G1N, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1
 • Organisationsdesign och managementrecept 7,5 hp. G1N, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4
 • Redovisningens grunder och tekniker 7,5 hp. G1N, 1.1, 2.3
 • Finansiell planering 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.3

Textil produktion

 • Väveriteknik 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,
 • Trikåteknik 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,
 • Textil materiallära grundkurs 7,5 hp. G1N, 1.2, 1.3,

Metodik

 • Kvantitativ marknadsundersökningsmetodik 7,5 hp. G1N, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4


KURSLISTA ÅR 2
Företagsekonomi

 • Ekonomistyrning 1,7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3
 • Externredovisning 1, 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4
 • Logistik och styrning av försörjningskedjor 7,5. G1F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1
 • Strategisk marknadsföring 7,5 hp. G1F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4 3.1, 3.3
 • Företagande och affärer i textil- och modebransch 7,5hp, G1F, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 • Kreativ management och organisering 7,5 hp G1F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.4, 3.3

Textil produktion

 • Färgning o beredning 7,5 hp. G1F, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4
 • Hållbar textil affärs- och produktveckling 7,5hp, G1F , 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2


KURSLISTA ÅR 3
Företagsekonomi

 • Management och estetik 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 • Internationellt företagande 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3
 • Inköp 7,5 hp. G2F, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3,
 • Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi 15 hp. G2E, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3

Textil produktion

 • Textil produktion 15hp. G1F, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4

Metodik

 • Forskningsmetodologi i företagsekonomi 7,5 hp. G2F, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3

Vidare studier

Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magisterutbildning
och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning fashion management.

Övrigt

Diarienr: