Huvudmeny
Examensarbete: Lilý Adamsdóttir

Foto: Suss Wilén

Högskolor och universitet

DESIGN, KONSTHANTVERK OCH TEXTIL

Beckmans Designhögskola
Form 180 hp
Mode 180 hp
Visuell kommunikation 180 hp
Tfn: 08-660 20 20
beckmans.se

Chalmers tekniska högskola
Design och produktutveckling 180 hp
Teknisk design 300 hp
Tfn: 031-772 10 00
tekniskdesign.se
chalmers.se

Avancerad nivå:
Entrepreneurship and Business Design 120 hp
Industrial Design Engineering 120 hp
Interaction Design and Technologies 120 hp
Product Development 120 hp

Göteborgs universitet
Tfn: 031-786 10 00
gu.se

HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet
Tfn: 031-786 00 00
hdk.gu.se

Program vid Steneby, Göteborgs universitet HDK
Grundnivå
Metallgestaltning 180 hp
Textil-Kläder-Formgivning 180 hp
Möbeldesign inriktning Trä 180 hp
Tfn: 0531-710 00
hdk.gu.se

Avancerad nivå:
Tillämpad konst och formgivning 120 hp

Program i Göteborg, Göteborgs universitet HDK
Design 180 hp
Keramikkonst 180 hp
Smyckekonst 180 hp
Textilkonst 180 hp
Tfn: 031-786 48 70
hdk.gu.se

Ämneslärarprogrammet i Bild och visuell kultur
Ämneslärarprogrammet i Slöjd

Avancerad nivå:
Business & design – master 120 hp
Child Culture Design – master 120 hp
Design – master 120 hp
Konsthantverk med inriktning keramikkonst, smyckekonst eller textilkonst – master 120 hp

Göteborgs universitet Institutionen för kulturvård
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 180 hp
Tfn: 031-786 47 03 
conservation.gu.se

Göteborgs universitet Akademin Valand
Fri konst 180+120 hp
Tfn: 031-786 51 00
akademinvaland.gu.se

Göteborgs universitet Lärarutbildning
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem med bild som valbart ämne 180 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 med bild som valbart ämne 240 hp. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 med slöjd och ytterligare ett eller två ämnen 270 hp. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan med bild och eventuellt ytterligare ett ämne 300 hp.
Tfn: 031-786 55 17
lararutbildning.gu.se/

Högskolan Dalarna
Audiovisuell produktion 180 hp
Tfn: 023-77 80 00
du.se

Högskolan i Gävle
Industridesign 180 hp
Tfn: 026-64 85 00
hig.se

Högskolan Kristianstad
Digital design 180 hp
Responsiv webbdesign 7,5 hp
Tfn: 044-250 30 00
hkr.se

Högskolan Väst
3D-animation och visualisering 180 hp
Digitala medier 180 hp
Tfn: 0520-22 30 00
hv.se

Konstfack
Grafisk design & Illustration 180 hp
Industridesign 180 hp
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 180 hp
Keramik & Glas 180 hp
Konst 180 hp
Textil 180 hp
Ädellab 180 hp
Tfn: 08-450 41 77
konstfack.se

Avancerad nivå:
Fyra olika masterprogram:
CRAFT 120 hp
Design 120 hp
Konst 120 hp
Visuell kommunikation 120 hp

Kungliga Konsthögskolan
5-årigt program i fri konst 300 hp
Masterprogrammet i fri konst 120 hp
Gäststudentprogram i fri konst 60 hp
Projektprogram i fri konst 60 hp
Mejan Arc+ erbjuder ettåriga utbildningar på avancerad nivå inom tre olika kurser: Restaureringskonst 60 hp, Arkitekturteori och historia 60 hp, Critical Habitats 60 hp
Tfn: 08-614 40 00
kkh.se

Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Högskoleingenjör Byggteknik och design 180 hp
Civilingenjör Design och produktframtagning 300 hp
Högskoleingenjör Maskinteknik 180 hp
Civilingenjör Materialdesign 300 hp
Tfn: 08-790 60 00
kth.se

Linköpings universitet
Civilingenjör design och produktutveckling 300 hp
Kultur, samhälle, mediegestaltning 180 hp
Slöjd, hantverk och formgivning 180hp
Tfn: 013-28 10 00
liu.se

Linköpings universitet, Carl Malmsten Furniture Studies
Studieort: Stockholm
Möbeldesign 180 hp
Möbelsnickeri 180 hp
Möbeltapetsering 180 hp
Tfn: 013-28 10 00
liu.se
 
Linköpings universitet Institutionen för kultur, media och design
Grafisk design och kommunikation 180 hp
Kandidatprogram i slöjd, hantverk och formgivning 180 hp
Tfn: 013-28 10 00
liu.se/ikk

Linnéuniversitetet
Design + Change 180 hp
Design, masterprogram 120 hp
Interaktionsdesigner 180 hp (även distans)
Tfn: 0772-28 80 00
lnu.se/design

Lunds universitet Lunds tekniska högskola
Arkitektur 300 hp
Industridesign, kandidatutbildning 180 hp
Industridesign, masterutbildning 120 hp
Maskinteknik med teknisk design 300 hp
Tfn: 046-222 00 00
lth.se

Lunds universitet Konsthögskolan i Malmö
Fri konst, kandidatutbildning 180 hp
Fri konst, masterutbildning 120 hp
Tfn: 040-32 57 00
khm.lu.se

Mittuniversitetet
Grafisk design och kommunikation 180 hp
Industridesign 180 hp
Tfn: 010-142 80 00
miun.se

Mälardalens högskola
Informativ illustration 180 hp
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign 180 hp
Rumslig gestaltning – informationsdesign 180 hp
Textdesign – informationsdesign 180 hp
Tfn: 021-10 13 00 / 016-15 36 00
mdh.se

Stockholms dramatiska högskola
Kostymdesign 180 hp
Ljuddesign 180 hp
Ljusdesign 180 hp
Mask- och perukdesign 180 hp
Scenografi 180 hp
Tfn: 08-494 000 00
stdh.se

Stockholms universitet
Tfn: 08-16 20 00
su.se

Stockholms universitet Centrum för Modevetenskap, Institutionen för mediestudier
Master’s Programme in Fashion Studies 120 hp
ims.su.se/modevetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Tfn: 018-67 10 00
slu.se

SLU Campus Alnarp
Trädgårdsingenjör – design 180 hp
Landskapsarkitekt 300 hp
Landscape Architecture – master 120 hp

SLU Campus Uppsala
Landskapsarkitekt 300 hp
 
Södertörns högskola
Ekonomi, teknik och design 180 hp
IT, medier och design 180 hp
Konst, kultur och ekonomi 180 hp
Tfn: 08-608 40 00
sh.se

Textilhögskolan, Högskolan i Borås
Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode 180 hp
Designteknikerutbildning 180 hp
Modedesign 180 hp
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Textildesign 180 hp
Textilekonomutbildning 180 hp
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Tfn: 033-435 40 11
textilhögskolan.se

Avancerad nivå:
Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign med inriktning mot Modedesign eller Textildesign 120 hp
Textilteknik 120 hp
Magisterprogram i textilt management 60 hp
Masterprogram i fashion management och marknadsföring 120 hp
Masterprogram i styrning av textila värdekedjor 120 hp

Umeå universitet
Tfn: 090-786 50 00
umu.se

Umeå universitet Arkitekthögskolan
Arkitektprogrammet 300 hp
Direkt arkitektonisk intervention – master 120 hp
Hållbar arkitektonisk produktion – master 120 hp
Tfn: 090-786 67 58
arch.umu.se

Umeå universitet Designhögskolan
Avancerad produktdesign – master 120 hp
Kandidatprogrammet i industridesign 180 hp
Interaktionsdesign – master 120 hp
Transportdesign – master 120 hp
Tfn: 090-786 50 00
uid.umu.se

Umeå universitet Institutionen för estetiska ämnen
Lärarprogram med inriktning textilslöjd, trä- och metallslöjd och bild 270/330 hp
Tfn: 090-786 50 00
estet.umu.se

Umeå universitet Konsthögskolan
Fri konst 180+120 hp
Tfn: 090-786 68 64
umu.se/art

Uppsala universitet
Tfn: 018-471 00 00
uu.se

Uppsala universitet Konstvetenskapliga institutionen
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap med inriktning textilvetenskap 180 hp
Magisterkurs i textilvetenskap 60 hp
Tfn: 018-471 28 87
konstvet.uu.se

FRISTÅENDE KURSER

Högskolan Kristianstad
Grafisk design, introduktion 7,5 hp
Grafisk design, tryck 7,5 hp
Interaktionsdesign 7,5 hp
Internetpublicering och webbdesign 7,5 hp
Tfn: 044-20 30 00
hkr.se

Högskolan Väst
Grundläggande 3D-grafisk modellering 7,5 hp
Webbdesigner 60 hp
Tfn: 0520-22 30 00
hv.se

Linköpings universitet
Formgivning I och II 7,5+7,5 hp
Mönsterkonstruktion 7,5 hp
Skapande arbete med ull 7,5 hp
Textil formgivning I 7,5 hp
Utställningskunskap 7,5 hp
Tfn: 013-23 10 00
liu.se

Linnéuniversitetet
Glasdesign C-nivå 30 hp
Form och design I 30 hp
Form och design II 30 hp
Tfn: 0772-28 80 00
lnu.se/design

Mittuniversitetet
Industridesign – design av lätthanterliga förpackningar 15 hp
Tfn: 0771-97 50 00
miun.se

Mälardalens högskola
3D-modellering 7,5 hp
Grafisk form 7,5 hp
Informationsdesign – webbdesign 7,5 hp
Introduktion till informationsdesign, distans 7,5 hp
Visualisering och skiss 7,5 hp
Tfn: 021-10 13 00
mdh.se

Stockholms universitet Centrum för Modevetenskap, Institutionen för mediestudier
Modevetenskap, olika kurser 7,5-60 hp
ims.su.se/modevetenskap

Textilhögskolan Högskolan i Borås
Design för det goda livet 7,5 hp
Design management 15 hp
Design och konsumtion 15 hp
Mönsterkonstruktion 7,5 hp
Textil materiallära 7,5 hp
Tfn: 033-435 41 70
textilhögskolan.se

Umeå universitet Designhögskolan
Design för idékommunikation 15 hp
Grundläggande tvådimensionell formgivning 15 hp
Grundläggande tredimensionell formgivning 15 hp
Du kan också söka/läsa formgivningskurserna i ett kurspaket: Grundläggande formgivning 30 hp
Hot team – innovationsprojekt 7,5 hp
Kroki 7,5 hp
Kroki 2 7,5 hp
Industrial Design Intensive (kurspaket) 60 hp
Tfn: 090-786 50 00
uid.umu.se


Umeå universitet Institutionen för estetiska ämnen
Fristående kurser, helfart:
Grafisk design och media A, B 30 hp
Design och kläder A, B 30 hp
Textil design, interiör 30 hp
Distansutbildningar, halvfart:
Bild 1a 15 hp, 1b 15 hp, 2a distans 15 hp, 2b distans 15 hp
Skapande bild distans 30 hp
Slöjd, textil/trä-och metall 1a 15 hp, 1b 15 hp, 2a distans 15 hp, 2b distans 15 hp
Kläddesign 15 hp
Kläddesign II 15 hp
Mönsterkonstruktion och modellskapande 7,5 hp
Vävdesign 15 hp
Vävdesign fördjupning 15 hp
Textila uttryck II 30 hp
Kreativt skapande – från idé till produkt 15 hp
Kreativt skapande – trä och metall 15 hp
Slöjd, textil 2b/trä och metall 2b 15 hp
Textila uttryck II 30 hp
Vävdesign 15 hp
Tfn: 090-786 60 10
estet.umu.se

Uppsala universitet Konstvetenskapliga institutionen
Campuskurser grundnivå:
Textilvetenskap A 30 hp (ht)
Textilvetenskap B 30 hp (vt)
Textilvetenskap C 30 hp (ht+vt, läses på halvfart)
Distanskurser grundnivå:
Dräkt- och interiörhistoria 30 hp (ht+vt, läses på halvfart)
1900-talets mode och miljöer 7,5 hp
Avancerad nivå:
Magisterkurs i textilvetenskap 60 hp (ht+vt)
En röd tråd genom arkiven – skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning 7,5 hp Föremålsforskning i teori och praktik 7,5 hp
Tfn: 018-471 28 87
konstvet.uu.se