Huvudmeny

Design management

15 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen tar upp design management ur ett management-, marknadsförings- och produktutvecklingsperspektiv. Den vänder sig i första hand till de som i sitt vardagliga yrkesutövande behöver kunskap om hur man initierar, driver och styr designprocesser. Design management fokuserar på verksamhetens perspektiv på design, men även de som arbetar som designer kan med fördel följa kursen.

Kursen ger en bred belysning av design management som process och förhållningssätt. Kursen omfattar, förutom en teoretisk plattform i ämnet, en fördjupad analys och ett kritiskt granskande av design management och på vilket sätt design management implementeras. Stor vikt läggs vid hur teorierna appliceras i praktiken.

Innehåll

 • Företagandets mål och förutsättningar
 • Design management: en definition
 • Design management-processen i teorin
 • Design management: hur gör man? "Från ax till limpa."

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

Filmade föreläsningar, gruppseminarier, litteraturstudier och studiebesök.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: SDM011 (3)
Gäller från: HT 2009
Fastställd av: Grundutbildningsnämnden, 2009-10-14

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: FE1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter kursens avslutande ska studenten ha kunskaper:

 • ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv på design management som strategisk resurs inom verksamheter och företag.
 • om och kunna förtydliga hur verksamheter inom textil- och modeindustrin kan använda sig av, initiera och styra designprocesser.
 • om designerns roll i den omfattande process som behandlar utveckling, tillverkning och försäljning av produkter.

Innehåll

 • Företagandets mål och förutsättningar
 • Design management: en definition
 • Design management-processen i teorin
 • Design management: hur gör man? "Från ax till limpa."

Undervisningsformer

Filmade föreläsningar, gruppseminarier, litteraturstudier och studiebesök.

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 • Inlämningsuppgift 15p Betygskala: UG1

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ordinarie kurslitteratur

 • Fagerström, L. (2010) Kön, genus och design ISBN 9163370042


 • Klein, Naomi (2001). No logo. Harpercollins Publishers. ISBN 0006530400.
 • Phillips, Peter L (2004). Creating the perfect design brief. Allworth Press U.S. ISBN 1581153244.


 • Strannegård, Lars (red) (2007). Den omätbara kvaliteten. Nordstedts akademiska förlag. ISBN 9172275227.


 • Thorpe, Ann (2008). Design för en hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur. Raster Förlag.
 • Vihma, S. (2003). Designhistoria - en introduktion. Raster Förlag. ISBN 9187215373.


 • Österlin, Kenneth (2007). Design i fokus för produktutveckling. Liber AB. ISBN 9147086319.
 • Österlin, Kenneth (2011). Allt du behöver veta om design management Liber AB ISBN 978-91-47-09646-6

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs.

I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av institutionsstyrelse, studierektor och kursansvarig.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs.

Kontakt

För utbildningsfrågor: Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum