Unikt innehåll i digital master - Nyheter - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Pete Daniels

2017-03-08 08:00

Unikt innehåll i digital master


Pete Daniels har en bakgrund inom IT och studerar i dag på ett tvärvetenskapligt masterprogram med inriktning mot digitala bibliotek och tjänster. I utbildningen får han möjlighet att koppla ihop sina tidigare kunskaper med nya perspektiv, i kurser som hålls av ledande nordiska forskare.

Pete kommer från Storbritannien, bor i Turkiet och studerar i Borås. Genom att läsa sin masterutbildning på distans kan han studera i sin egen takt och på en plats han själv väljer.

– Det kan vara ganska utmanande att behöva motivera sig själv när man saknar studiekompisar runt omkring, men samtidigt kan jag lägga upp arbetet som jag själv vill och ta det i min egen takt. Varje termin har en vecka då vi ska vara på plats på Högskolan i Borås. För en del kan ju de tiderna krocka med någonting annat. Det finns helt klart både för- och nackdelar med att läsa på distans.

Han berättar att han har en bakgrund inom IT, men att han de senaste tio åren, då han bott i Turkiet, arbetat med undervisning i engelska. Han berättar att han skulle vilja arbeta i digitala biblioteksmiljöer för barn, och att det tvärvetenskapliga masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap passade perfekt då det ger honom möjlighet att både utveckla sina IT-kunskaper och att bygga nya kunskaper inom den humanistiska delen av utbildningen. 

– Jag gillar att utbildningen är tvärvetenskaplig. För mig är de tekniska delarna lättare att förstå och därför försöker jag pressa mig själv lite extra i de delarna. Men jag tycker också om utmaningen som ligger i de nya teoretiska delarna, som till exempel när vi läste om traditionellt och digitalt läs-beteende i e-bokskursen.

Nordiska forskare kopplade till utbildningen

I e-bokskursen får studenterna fördjupa sig i tre aspekter kring e-böcker: digital läsning, distribution och produktion. Kursansvarige Alen Doracic, universitetsadjunkt, berättar:

– Att vi erbjuder en kurs om e-böcker på masternivå med de aspekterna är än så länge unikt och ger studenterna både en bredd och ett djup inom området. Digital teknologi och digitalisering har förändrat läsvanor och mediekonsumtion och i kursen tas forskning om olika typer av texter och läsbarhet upp.

– I distributionsdelen läggs fokus på den nordiska och den svenska e-boksmarknaden, aktörer och de juridiska frågeställningarna. Kursen har utvecklats som ett samarbetsprojekt med Högskolan i Oslo och Akershus, Universitetet i Stavanger och Köpenhamns universitet. På det sättet har vi knutit flera ledande nordiska forskare och den senaste forskningen till kursen, som kommer att erbjudas igen som program- och fristående under våren 2018.

Musikintresset blev e-bok

Som avslutning på e-bokskursen genomför studenterna ett större projektarbete. Pete valde att utveckla en interaktiv e-bok.

– Jag har en teknisk bakgrund, och bestämde mig för att utmana mig själv genom att göra en interaktiv e-bok där ljud och filmklipp är integrerat i den slutgiltiga e-boken.

Han berättar att han spelar gitarr och att han när han ska lära sig en ny låt ger sig ut på nätet för att hitta information om texter, ackordföljd och rytm. Ofta vill han också hitta en originalinspelning att lyssna på och ännu hellre en videolektion med en erfaren lärare att titta på. För det mesta lyckas han hitta allt material genom sökningar på olika ställen, men tanken med hans e-bok var att samla allt i ett.

­ – I kursen lärde vi oss att koda text och omvandla det digitala materialet till olika format, som till exempel HTML5 eller ePUB. Under en av undervisningsveckorna i Borås fick jag dessutom tips av en kurskamrat om ett kodspråk som gick att använda för att koda notskrift. Med hjälp av de kunskaper jag samlat på mig under kursens gång skapade jag en e-boksfil som innehöll en handfull låtar, där varje låt är kopplad till alla de element jag var ute efter. 

Läs mer

Läs mer om Masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot digitala bibliotek och tjänster

Läs forskarnas blogg om forskningsprojektet om e-böcker (extern engelskspråkig sida)

Texten uppdaterad 6 mars 2017

Text: Helen Rosenberg

Bild: privat