Huvudmeny

Anmälan till Textildesignutbildningen

Anmälan öppnar 26 januari 2018

Hur du anmäler dig

 1. Anmäl dig via antagning.se (extern länk) till utbildningen senast 16 april 2018. Anmälan öppnar 26 januari 2018.
 2. Ansökningsportfolio ska vara högskolan tillhanda senast 16 april 2018. Ansökningsuppgiften släpps i samband med Textilhögskolans öppet hus den 27 januari 2018. 

  Ansökningsportfolion ska skickas till: 
  Högskolan i Borås
  Antagningen
  501 90 Borås 

  Portfolion kan också lämnas in på Studentexpeditionen under deras öppettider, senast 16 april 2018. Det kan också bli aktuellt att ansökningsportfolion skall lämnas in digitalt - detta är ett utvecklingsarbete som pågår men kommer att vara klart tills dess ansökningsuppgiften släpps.
 3. Vi behöver få eventuella kompletterande dokument (extern länk) senast 21 maj. Antingen laddar du upp dem här eller skickar dem till:
  Antagningsservice 
  FE 20101
  839 87 Östersund 
 4. Portfolios kan också lämnas in på Studentexpeditionen under deras öppettider, senast 16 april 2018.
 5. Vi behöver få eventuella kompletterande dokument  (extern länk) senast 19 maj. De laddar du upp här (extern länk).

Ansökningsportfolio

På Textildesignutbildningen läggs vidare stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).

Ansökningsuppgiften 2017 (pdf). OBS! Inte aktuell för 2018.

CV

I ditt CV beskriver du vilka utbildningar, kurser, arbeten, praktik, projekt du har genomfört och övriga erfarenheter som visar din kompetens. Följ denna mall

Urval och provdag

Urvalet görs bland dem som bedömts som behöriga genom ansökningsportfolion och därefter rankats högst i den samlade bedömningen av därigenom visade förmågor. Ett urval av behöriga sökande kallas till provdag och intervju vid Textilhögskolan, varefter det slutliga urvalet görs.

Först görs en samlad bedömning av ansökningsportfolion med arbetsprover samt övriga merithandlingar. Behöriga rangordnas efter konstnärlig och teknisk förmåga samt övriga kvalifikationer och meriter som exempelvis arbete inom design och konst.

Därefter kallas ett antal sökande till intervju och provdag vid Textilhögskolan. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor. Under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer och övriga meriter, samt att det kritisk-teoretiska förhållningssättet inom textil- och designområdet prövas. Därefter görs avslutande rangordning.

Kallelse till provdag

Du som kallas till provdag vid Textilhögskolan får meddelande på dina sidor på www.antagning.se. Kallelsen till provdag skickas preliminärt den 27 april 2018. Provdagen äger preliminärt rum 7 maj 2018. Om du inte blir kallad till provdag kommer du att få besked om detta.

Besked om antagning

Antagningsresultatet publiceras på www.antagning.se senast under v. 22.

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Hämtning/Retur av portfolio

Du som har fått besked att du inte är antagen eller inte blivit reserv 1-15 kan personligen hämta din portfolio hos Textilhögskolans administration plan 4, Skaraborgsvägen 3. Om du inte hämtar portfolion sänds den i retur mot postförskott (ca 150 kr) under augusti. Portfolios som kommit i retur till högskolan kan utlösas mot en avgift. Portfolios som inte är hämtade före 30 september gallras.

Om du antagits till utbildningen eller blivit reservplacerad t.o.m plats 15 återfår du din portfolio tidigast i samband med terminsstart. 

Viktiga datum

 • 26 januari 2018: Anmälan öppnar på antagning.se
 • 27 januari 2018: Ansökningsuppgiften släpps på webben. 
 • 16 april 2018: Sista anmälningsdag och sista dag som ansökningsportfolio inklusive CV ska vara högskolan tillhanda. 
 • 7 maj 2018: Provdag och intervjuer
 • v. 22 2018: Antagningsbesked

Information

 • För frågor om utbildningen eller om ansökningsportfolion, kontakta utbildningsledare Margareta Zetterblom
 • Har du frågor om anmälningsförfarandet, kontakta antagningen