Huvudmeny
Student i högskolans lokaler med en kaffemugg

Anmälan, antagning och registrering

Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper, detta kallas för behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Vissa utbildningar kräver även särskild behörighet. Hur många som söker, vilket meritvärde du och de andra sökande har och hur många platser det finns avgör sen om du blir antagen eller inte. Detta kallas urval. Läs mer under Att söka till högskolan.

Anmälan till sommarkurser 2017

Webbanmälan till våra sommarkurser är nu öppen - sista anmälningsdag är den 15 mars.

Anmälan till höstterminen 2017

Webbanmälan till höstens kurser och program öppnar den 15 mars.

Ladda upp dokument

Om du ska komplettera med kurser och betyg som inte förs över via betygsdatabasen kan du antingen ladda upp dokument Läs på antagning.se hur du gör. eller skicka dina handlingar till: Antagningsservice, FE 20101,839 87 Östersund . 


Högskolan kontaktar dig om du blir antagen. Reservantagningen kan pågå ca två veckor in på terminen.