Huvudmeny
Student i högskolans lokaler med en kaffemugg

Anmälan, antagning och registrering

Till all högskoleutbildning krävs att du har vissa förkunskaper, detta kallas för behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Vissa utbildningar kräver även särskild behörighet. Hur många som söker, vilket meritvärde du och de andra sökande har och hur många platser det finns avgör sen om du blir antagen eller inte. Detta kallas urval. Läs mer under Att söka till högskolan.

Sen anmälan till vårterminen 2017

Om du inte anmält dig i tid kan det finnas möjlighet att göra en sen anmälan. Läs om vilka viktiga datum (extern länk) som gäller. Du har allra störst chans att komma in på en utbildning om du anmäler dig i tid. De utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan har en "Välj"-knapp på antagning.se (extern länk). Du kan också se vilka kurser och program som är öppna för sen anmälan på högskolans egen webb.

Behöriga sökande rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in. Om det finns eller uppstår lediga platser på utbildningen kommer behöriga sökande som gjort en sen anmälan att antas.

Ladda upp dokument

Om du ska komplettera med kurser och betyg som inte förs över via betygsdatabasen kan du antingen ladda upp dokument Läs på antagning.se hur du gör. eller skicka dina handlingar till: Antagningsservice, FE 20101,839 87 Östersund . 

Struken på grund av obehörighet?

Om du skickat in en merit som gör att du blir behörig måste du meddela oss att du vill återanmäla dig. Du kan bara göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan (extern länk).

Reservplats

Om du inte blir antagen kan du bli reservplacerad. Reservantagning sker efter andra urvalet om någon/några lämnat återbud till sin plats och det finns lediga platser.

Högskolan kallar reserver i tur och ordning strikt enligt reservlistan

Högskolan kontaktar dig om du blir antagen. Reservantagningen kan pågå ca två veckor in på terminen.