Akademiska meriter - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Akademiska meriter

Akademiska meriter är poäng du fått från tidigare högskolestudier. Alla poäng räknas oavsett om de ingår i ett program eller i en kurs

Poäng räknas fram till sista dag för anmälan. En veckas studier motsvarar 1,5 högskolepoäng (hp). En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp.

För att meritvärdet skall räknas måste de akademiska meriterna uppgå till minst 2 hp och med en övre gräns på 285 hp.  

Du behöver oftast inte skicka in dina akademiska meriter, men det finns undantag. På antagning.se kan du läsa mer om vad du behöver skicka in tillsammans med anmälan (extern länk).