Huvudmeny

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Till utbildningen måste du styrka behörighet genom bl a dokument/intyg. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska A.
Eller:
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Engelska 5.

Dessutom krävs minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande samt pågående anställning i förskola då validering (bedömning av reell kompetens) av arbetsplatsförlagd utbildning kan ske under hela studietiden

Behörighetskraven ska styrkas med vidimerade betyg, alternativt genom reell kompetens samt  tjänstgöringsintyg för yrkesverksamhet i förskolan enligt ovanstående.  Betyg/intyg och övriga dokument som styrker behörighet och/eller åberopas  för reell kompetens.

Tjänstgöringsintyg

Arbetsgivarens namn och adress, organisationsnummer och kontaktperson ska framgå av tjänstgöringsintyget samt arbetstagarens namn och personnummer, befattning/titel, anställningstid/period samt tjänstens omfattning i %.

Anställningsintyg godtas inte.

Ladda upp rätt dokument på antagning.se (extern länk)
Du måste själv ladda upp intyg som styrker yrkeslivserfarenhet (extern länk) från pedagogiskt arbete i förskolan.

Finns ditt betyg i betygsdatabasen?

Även om din gymnasieskola är ansluten till betygsdatabasen (BEDA), betyder det inte att ditt slutbetyg finns med. Om du gick ut gymnasiet innan skolan anslöt sig, måste du ladda upp eller skicka in betyget själv.

Läs mer om Betygsdatabasen på antagning.se (extern länk)

Du kan själv kontrollera på Mina sidor på antagning.se (extern länk) vilka meriter som finns registrerade.  

Om du inte kan ladda upp dokument läs om dokumentuppladdning på antagning.se (extern länk)

Du kan även skicka in dina dokument till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Skicka aldrig några original.