Huvudmeny

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

Till utbildningen måste du styrka behörighet genom bl a dokument/intyg. 

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande samt minst ett års arbetslivserfarenhet.

Vad räknas som arbetslivserfarenhet?

Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från och med det år du fyller 16 år. All arbetslivserfarenhet räknas oavsett längd och om du jobbat i Sverige eller utomlands. Från gymnasietiden får du bara räkna arbete under sommarloven.

Arbetstid

Du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Deltid kan anges i timmar, dagar eller i procent. Kravet på minst halvtid gäller inte bara ett jobb; du kan ha flera olika arbeten samtidigt. Arbetstiden under perioden ska då vara minst halvtid, det vill säga i snitt 19 timmar/vecka.

Timanställning

All arbetstid räknas som arbetslivserfarenhet. Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden och du kan ha flera arbeten samtidigt. Det viktiga är att arbetstiden sammanlagt uppgår till minst halvtid under den period det gäller.

Arbetsintyg

För att ett intyg ska godtas och registreras ska:

 

  • det vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är den anställning du har nu. Då ska ett intyg för höstens antagning vara daterat tidigast i januari för att räknas fram till den 30 juni, och för vårens antagning ska det vara daterat tidigast i juli för att räknas till den 31 december
  • det stå om du har arbetat heltid, halvtid eller varit timanställd*
  • det stå under vilken period du har arbetat.


*Om du arbetat deltid eller varit timanställd är det viktigt att omfattningen framgår i procent och/eller antal timmar.

Anställningsbevis räcker inte

Ett anställningsbevis är inget bevis på att du faktiskt arbetat och räcker därför inte som underlag.

Du kan själv kontrollera på Mina sidor på antagning.se (extern länk) vilka meriter som finns registrerade.  

Om du inte kan ladda upp dokument läs om dokumentuppladdning på antagning.se (extern länk)

Du kan även skicka in dina dokument till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Skicka aldrig några original.